Valmistuneet: Am­mat­ti­op­pi­laat pää­si­vät ke­sä­lo­mal­le – OSAOn Pu­das­jär­ven yk­si­kös­tä val­mis­tu­nut liki 90 opis­ke­li­jaa vuoden aikana, yli 90 pro­sent­tia val­mis­tu­neis­ta työl­lis­ty­nyt

Marjat: Halla uhkaa mar­ja­sa­toa – mus­tik­ka ja hilla kuk­ki­vat jo lu­paa­vas­ti, mar­jan­poi­mi­joi­den vii­su­mei­ta ei ole vielä haettu

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kaukolämpö
Pudasjärven kaupunki jakoi kriisitietoutta kuntalaisille: "Paikallisesti myös kyläyhdistykset ovat tehneet kiitettävästi toimia varautumisen suhteen"  – lämpölaitoksella varauduttu sähkökatkoihin

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki jakoi krii­si­tie­tout­ta kun­ta­lai­sil­le: "Pai­kal­li­ses­ti myös ky­lä­yh­dis­tyk­set ovat tehneet kii­tet­tä­väs­ti toimia va­rau­tu­mi­sen suh­teen" – läm­pö­lai­tok­sel­la va­rau­dut­tu säh­kö­kat­koi­hin

12.01.2023 05:00
Tilaajille
Pudasjärven kaukolämmön hinta nousi joulukuussa – syynä kustannusten nousu

Pu­das­jär­ven kau­ko­läm­mön hinta nousi jou­lu­kuus­sa – syynä kus­tan­nus­ten nousu

11.12.2022 09:20
Tilaajille
Pudasjärveä lämmitetään kestävästi lähialueelta hankittavalla polttoaineella – Maailman kriisit vaikuttaneet myös lämpöyhtiön toimintaan: "Haasteista on toistaiseksi selvitty"

Pu­das­jär­veä läm­mi­te­tään kes­tä­väs­ti lä­hi­alueel­ta han­kit­ta­val­la polt­to­ai­neel­la – Maail­man kriisit vai­kut­ta­neet myös läm­pö­yh­tiön toi­min­taan: "Haas­teis­ta on tois­tai­sek­si sel­vit­ty"

23.08.2022 15:30
Tilaajille
Pakkanen testaa uuden laitoksen toimivuutta – Pudasjärven kaukolämpölaitoksessa poltetaan myös venäläistä haketta ja kuorta, vaikka valtaosa polttoaineesta tulee ihan läheltä

Pak­ka­nen testaa uuden lai­tok­sen toi­mi­vuut­ta – Pu­das­jär­ven kau­ko­läm­pö­lai­tok­ses­sa pol­te­taan myös ve­nä­läis­tä haketta ja kuorta, vaikka val­ta­osa polt­to­ai­nees­ta tulee ihan läheltä

10.02.2021 05:00
Tilaajille
Puhtaampaa lämpöä – Pudasjärven kaukolämpölaitoksen mittava uudistus on valmistunut

Puh­taam­paa lämpöä – Pu­das­jär­ven kau­ko­läm­pö­lai­tok­sen mittava uu­dis­tus on val­mis­tu­nut

16.06.2020 10:00
Pudasjärven lämpölaitoksen uusiminen hyvässä vauhdissa – erinomaiset mahdollisuudet paikallisen biopolttoaineen käyttöön

Pu­das­jär­ven läm­pö­lai­tok­sen uu­si­mi­nen hyvässä vauh­dis­sa – erin­omai­set mah­dol­li­suu­det pai­kal­li­sen bio­polt­to­ai­neen käyt­töön

16.01.2019 07:00
Kurenalle kohoaa pian uusi 30-metrinen piippu – Lämpöyhtiölle tulossa miljoonien investointi

Ku­re­nal­le kohoaa pian uusi 30-met­ri­nen piippu – Läm­pö­yh­tiöl­le tulossa mil­joo­nien in­ves­toin­ti

08.09.2017 07:00