Hyvän olon keskus
Nimikilpailu ratkesi – Hyvän olon keskus Pirtin auditorio ja neuvotteluhuoneet saivat nimet

Ni­mi­kil­pai­lu ratkesi – Hyvän olon keskus Pirtin au­di­to­rio ja neu­vot­te­lu­huo­neet saivat nimet

05.02.2021 16:10
Tilaajille
Pudasjärven Hyvän olon keskuksesta tuli kansanäänestyksessä Pirtti

Pu­das­jär­ven Hyvän olon kes­kuk­ses­ta tuli kan­san­ää­nes­tyk­ses­sä Pirtti

21.01.2021 09:42
Hyvän olon keskuksen nimikilpailu on äänestysvaiheessa – nämä viisi vaihtoehtoa ovat tarjolla

Hyvän olon kes­kuk­sen ni­mi­kil­pai­lu on ää­nes­tys­vai­hees­sa – nämä viisi vaih­to­eh­toa ovat tar­jol­la

05.01.2021 12:45
Pudasjärven Hyvän olon keskus on nimeä vailla – nimikilpailu on parasta aikaa käynnissä

Pu­das­jär­ven Hyvän olon keskus on nimeä vailla – ni­mi­kil­pai­lu on parasta aikaa käyn­nis­sä

17.12.2020 16:15
Hyvän olon keskuksen taide puntarissa – Tykkyläistä ei ”ketuta”, vaikkei tullut valituksi

Hyvän olon kes­kuk­sen taide pun­ta­ris­sa – Tyk­ky­läis­tä ei ”ke­tu­ta”, vaikkei tullut va­li­tuk­si

17.12.2020 05:00
Tilaajille
Vähähiilisiä ratkaisuja julkiseen puurakentamiseen – jatkossa hiilensidonta on tulossa lakisääteiseksi vaatimukseksi

Vä­hä­hii­li­siä rat­kai­su­ja jul­ki­seen puu­ra­ken­ta­mi­seen – jat­kos­sa hii­len­si­don­ta on tulossa la­ki­sää­tei­sek­si vaa­ti­muk­sek­si

27.11.2020 06:00
Tilaajille
Hyvän Olon Keskuksen taiteilijat valittu – kirjastosaliin Martti Aihan teos

Hyvän Olon Kes­kuk­sen tai­tei­li­jat valittu – kir­jas­to­sa­liin Martti Aihan teos

30.10.2020 09:41
Tilaajille
Hyvän olon keskus ja valtatien kiertoliittymä -työmaa

Hyvän olon keskus ja val­ta­tien kier­to­liit­ty­mä -työmaa

08.09.2020 15:00
Tilaajille
Pudasjärven Hyvän olon keskukseen haetaan yrittäjiä kahvilaan ja liiketiloihin – tällaisia tiloja on tarjolla

Pu­das­jär­ven Hyvän olon kes­kuk­seen haetaan yrit­tä­jiä kah­vi­laan ja lii­ke­ti­loi­hin – täl­lai­sia tiloja on tar­jol­la

02.09.2020 13:04 1
Tilaajille
Toiveissa valoisuutta, kotoisuutta ja pistokepaikkoja – uusi nuoristotila innostaa Pudasjärvellä

Toi­veis­sa va­loi­suut­ta, ko­toi­suut­ta ja pis­to­ke­paik­ko­ja – uusi nuo­ris­to­ti­la in­nos­taa Pu­das­jär­vel­lä

27.08.2020 19:51
Tilaajille
Hyvän olon keskus rakenteilla 2020 syksyllä

Hyvän olon keskus ra­ken­teil­la 2020 syk­syl­lä

27.08.2020 12:35
Katso kuvasarja Hyvän olon keskuksen harjannostajaispäivältä – rakennuksella siirrytty pääosin sisätyövaiheeseen

Katso ku­va­sar­ja Hyvän olon kes­kuk­sen har­jan­nos­ta­jais­päi­väl­tä – ra­ken­nuk­sel­la siir­ryt­ty pääosin si­sä­työ­vai­hee­seen

26.08.2020 12:00
Pudasjärven Hyvän olon keskuksella vietettiin harjannostajaisia – tältä rakennuksella näyttää nyt, katso kuvat

Pu­das­jär­ven Hyvän olon kes­kuk­sel­la vie­tet­tiin har­jan­nos­ta­jai­sia – tältä ra­ken­nuk­sel­la näyttää nyt, katso kuvat

20.08.2020 12:30