Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

NÄIHIN AIKOIHIN: Näihin ai­koi­hin 13: Tulva vei tuo­ma­ri­ko­pin, nätti karhu ilah­dut­ti pi­ha­pii­ris­sä – mutta mitä tehdään pi­le­tos­suil­la?

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Hyvän olon keskus
Muualla keskitetään, Pudasjärvellä hajasijoitetaan – Kaupungin asiakaspalvelu Pirttiin, OSAO kaupungintalolle ja tekninen Hirsikunnakselle

Muualla kes­ki­te­tään, Pu­das­jär­vel­lä ha­ja­si­joi­te­taan – Kau­pun­gin asia­kas­pal­ve­lu Pirt­tiin, OSAO kau­pun­gin­ta­lol­le ja tek­ni­nen Hir­si­kun­nak­sel­le

11.05.2022 04:15
Tilaajille
Winterreise -näyttely Pirtin Kamarissa – "Teosteni materiaalina on kulunutta, ruostunutta, rikkinäistä, hylättyä ja osittain palanutta esineistöä"

Win­ter­rei­se -näyt­te­ly Pirtin Ka­ma­ris­sa – "Teos­te­ni ma­te­riaa­li­na on ku­lu­nut­ta, ruos­tu­nut­ta, rik­ki­näis­tä, hy­lät­tyä ja osit­tain pa­la­nut­ta esi­neis­töä"

11.03.2022 19:15
Tilaajille
Hyvän olon keskus Pirtissä oli avauspäivänä vilinää ja rakennus sai kiitosta kodikkaasta ulkoasusta – Katso kuvat avauspäivän aamulta

Hyvän olon keskus Pir­tis­sä oli avaus­päi­vä­nä vilinää ja ra­ken­nus sai kii­tos­ta ko­dik­kaas­ta ul­ko­asus­ta – Katso kuvat avaus­päi­vän aamulta

04.10.2021 12:43
Tilaajille
Uusi hyvän olon keskus Pirtti avataan tänään – katso kuvat millaista sisällä on

Uusi hyvän olon keskus Pirtti avataan tänään – katso kuvat mil­lais­ta sisällä on

04.10.2021 04:00
Tilaajille
Hyvän olon keskus Auditorio

Hyvän olon keskus Au­di­to­rio

04.10.2021 00:09
Hyvän olon keskus kirjasto

Hyvän olon keskus kir­jas­to

04.10.2021 00:00
Hyvän olon keskus

Hyvän olon keskus

03.10.2021 23:46
Pudasjärven sote-palveluiden muutto Pirttiin loppusuoralla, ja yksiköt aloittavat uusissa tiloissa maanantaina – terveyspalveluille uusia laitteita ja kalusteita

Pu­das­jär­ven so­te-pal­ve­lui­den muutto Pirt­tiin lop­pu­suo­ral­la, ja yksiköt aloit­ta­vat uusissa ti­lois­sa maa­nan­tai­na – ter­veys­pal­ve­luil­le uusia lait­tei­ta ja ka­lus­tei­ta

03.10.2021 12:08
Tilaajille

Kela muuttaa Pu­das­jär­vel­lä uuteen Hyvän olon kes­kuk­seen – asia­kas­pal­ve­lua ajan­va­rauk­sel­la ja ver­kos­sa

29.09.2021 16:03
Hyvän olon keskus Pirtti avaa ovensa maanantaina – lähes kaikki palvelut saman katon alle

Hyvän olon keskus Pirtti avaa ovensa maa­nan­tai­na – lähes kaikki pal­ve­lut saman katon alle

28.09.2021 14:00
Tilaajille
Muutto Hyvän olon keskukseen sotkee Pudasjärven sosiaali- ja terveyspalveluja tällä viikolla – katso vaikutukset

Muutto Hyvän olon kes­kuk­seen sotkee Pu­das­jär­ven so­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­ja tällä vii­kol­la – katso vai­ku­tuk­set

27.09.2021 04:21
Markkinaoikeus lätkäisi Pudasjärvelle 15 000 euron laskun – Hyvän olon keskuksen hankinnat pieleen

Mark­ki­na­oi­keus lät­käi­si Pu­das­jär­vel­le 15 000 euron laskun – Hyvän olon kes­kuk­sen han­kin­nat pieleen

19.09.2021 06:01 1
Tilaajille
Pian pääsee astelemaan Pirttiin: "Projekti on hyvin pitkälti valmis"

Pian pääsee as­te­le­maan Pirt­tiin: "P­ro­jek­ti on hyvin pit­käl­ti valmis"

26.08.2021 14:47
Tilaajille
Kesälukemiset kannattaa lainata pian – kirjasto suljetaan suureksi osaksi heinäkuuta

Ke­sä­lu­ke­mi­set kan­nat­taa lainata pian – kir­jas­to sul­je­taan suu­rek­si osaksi hei­nä­kuu­ta

23.06.2021 04:00
Tilaajille
Hyvän olon keskukseen hammashoitolaan laitteita ja kirjastoon kalustoa

Hyvän olon kes­kuk­seen ham­mas­hoi­to­laan lait­tei­ta ja kir­jas­toon ka­lus­toa

30.04.2021 11:00
Tilaajille
Pudasjärven kirjaston muutto Hyvän olon keskukseen lähenee – Näin korona näkyy kirjaston toiminnassa

Pu­das­jär­ven kir­jas­ton muutto Hyvän olon kes­kuk­seen lähenee – Näin korona näkyy kir­jas­ton toi­min­nas­sa

17.04.2021 07:00
Tilaajille
Pudasjärven Hyvän olon keskukseen laitteita 340 000 eurolla – joukossa yli 60 000 euron pesukone

Pu­das­jär­ven Hyvän olon kes­kuk­seen lait­tei­ta 340 000 eurolla – jou­kos­sa yli 60 000 euron pe­su­ko­ne

08.04.2021 12:00
Tilaajille
Nimikilpailu ratkesi – Hyvän olon keskus Pirtin auditorio ja neuvotteluhuoneet saivat nimet

Ni­mi­kil­pai­lu ratkesi – Hyvän olon keskus Pirtin au­di­to­rio ja neu­vot­te­lu­huo­neet saivat nimet

05.02.2021 16:10
Tilaajille
Pudasjärven Hyvän olon keskuksesta tuli kansanäänestyksessä Pirtti

Pu­das­jär­ven Hyvän olon kes­kuk­ses­ta tuli kan­san­ää­nes­tyk­ses­sä Pirtti

21.01.2021 09:42
Hyvän olon keskuksen nimikilpailu on äänestysvaiheessa – nämä viisi vaihtoehtoa ovat tarjolla

Hyvän olon kes­kuk­sen ni­mi­kil­pai­lu on ää­nes­tys­vai­hees­sa – nämä viisi vaih­to­eh­toa ovat tar­jol­la

05.01.2021 12:45