Hallinto-oikeus
Pintamon voimalaitoksen lupa-asiat viimein etenemässä hallinto-oikeudessa – toiveissa saada päätös asiasta tämän vuoden puolella

Pin­ta­mon voi­ma­lai­tok­sen lu­pa-asiat viimein ete­ne­mäs­sä hal­lin­to-oi­keu­des­sa – toi­veis­sa saada päätös asiasta tämän vuoden puo­lel­la

05.02.2021 05:00
Tilaajille
Kurenalla naapuruston savuhaitat ja koirien haukkumiset hallinto-oikeudessa

Ku­re­nal­la naa­pu­rus­ton sa­vu­hai­tat ja koirien hauk­ku­mi­set hal­lin­to-oi­keu­des­sa

08.12.2020 16:20
Tilaajille
Siuruan vasemmiston tukivalitus hallinto-oikeudessa - Pudasjärven kaupunginhallitus antoi lausuntonsa

Siuruan va­sem­mis­ton tu­ki­va­li­tus hal­lin­to-oi­keu­des­sa - Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tus antoi lau­sun­ton­sa

09.09.2020 14:11
Tilaajille