Lomautukset: Opet­ta­jien lo­mau­tuk­set siir­ty­ne­vät syksyyn – OAJ:n valitus hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­lys­sä

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Myyrien runsaus jatkuu Oulun seu­dul­la – ­Tal­vel­la on odo­tet­ta­vis­sa tai­mi­tu­ho­ja ja myy­rä­kuu­met­ta

Metsämyyrä on Suomen yleisin nisäkäs.
Metsämyyrä on Suomen yleisin nisäkäs.
Kuva: Toivo Kiminki

Myyrien runsaus jatkuu Oulun seudulla alkavanakin talvena. Luonnonvarakeskuksen seurantojen mukaan Oulun seudulla ja Kainuussa koettiin myyrähuippu syksyllä 2022. Odotusten vastaisesti kannat eivät kuitenkaan romahtaneet huipun jälkeen viime talven ja kesän aikana.

Sen sijaan myyrät runsastuivat kesän aikana melkein samalle tasolle kuin syksyllä 2022. Alueella on siis luvassa toinen peräkkäinen talvi, jolloin myyrämäärät ovat korkeita. Metsämyyrän lisäksi alueella tavataan runsaasti myös peltomyyriä.

Pohjois-Pohjanmaan pohjoisemmissa osissa myyriä on edelleen kohtalaisen vähän, mutta ne runsastuivat selvästi kesän 2023 aikana.

Luonnonvarakeskuksen kartan mukaan myyräkanta vaihtelee Pudasjärvellä siis maantieteellisen alueen mukaan eteläpuolen runsaasta pohjoisen kohtalaiseen tilanteeseen.

Myyrien kannansuuruus on Luonnonvarakeskuksen mukaan suoraan yhteydessä myyrien aiheuttamien taimituhojen ja myyräkuumetapausten esiintymiseen.

Tällä hetkellä suurin taimituhoriski kohdistuu Oulun seudulle ja Kainuuseen. Näillä alueilla myyrät saivat aikaan taimituhoja jo viime talvena, ja uusia tuhoja on odotettavissa alkaneen talven aikana.

Ylä-Lapissa ja Lounais-Suomessa myyrien kannanvaihtelut ovat huippuvaiheessaan.  Pohjanmaalla ja Metsä-Lapissa kannat ovat alkaneet hiljalleen runsastua, ja muualla maassa myyriä on melko vähän.

Metsämyyrät voivat aiheuttaa huomattavia vahinkoja metsäpuutaimikoissa. Kuvassa männyntaimi, josta on syöty silmu.
Metsämyyrät voivat aiheuttaa huomattavia vahinkoja metsäpuutaimikoissa. Kuvassa männyntaimi, josta on syöty silmu.
Kuva: Toivo Kiminki

Luonnonvarakeskus seuraa myyrien kannanvaihtelua koko Suomen alueella. Seuranta auttaa metsätuhojen ja myyräkuumeriskin ennakoinnissa. Tuloksia julkistetaan kaksi kertaa vuodessa.

Pahimmat taimituhot tapahtuvat talvisaikaan, myyrien monivuotisen kannanvaihtelun huippuvaiheissa. Suomen yhdestätoista myyrälajista metsämyyrä ja peltomyyrä ovat yleisimmät ja samalla pahimmat metsätuholaiset.

Metsämyyrät levittävät myyräkuumetta aiheuttavaa Puumala-virusta eritteissään. Liitereihin ja ihmisasutukseen talven kynnyksellä hakeutuvat metsämyyrät kohottavat riskiä myyräkuumeeseen sairastumiselle.

Muut myyrälajit tai hiiret eivät levitä myyräkuumetta.