SYÖTE: Sir David At­ten­bo­rough kuvasi Pu­das­jär­vel­lä sar­jaan­sa – BBC:n sar­jas­sa ollaan ainakin Syöt­teel­lä ja Kuu­sa­mon Kun­ti­vaa­ras­sa: "Ei täl­lai­sen nä­ky­vyy­den os­ta­mi­seen rahat riitä"

URHEILU: Ku­ren­poi­kien edus­tus­jouk­kueel­le jälleen hieno voitto Miesten Fut­sal-Kak­ko­ses­sa

Kyselyn avulla sel­vi­te­tään kau­pun­ki­lais­ten ja va­paa-ajan asuk­kai­den tu­le­vai­suu­den asu­mi­sen tar­pei­ta ja odo­tuk­sia.

Pudasjärven kaupungin Tekninen ja ympäristötoiminta on laatinut kyselyn pudasjärveläisten asumistarpeista.

Kyselyn avulla selvitetään kaupunkilaisten ja vapaa-ajan asukkaiden tulevaisuuden asumisen tarpeita ja odotuksia. Tietoa halutaan saada esimerkiksi asuntojen esteettömyydestä, asumismuodoista sekä lähipalveluiden saatavuudesta.

Pudasjärvelle on tavoitteena rakentaa hyvinvointia tukeva, turvallinen, elinvoimainen ja monipuolinen asuinympäristö, joka pystyy mukautumaan tulevaisuuden tarpeisiin. Kyselyyn toivotaan mahdollisimman paljon vastauksia, jotta asukkaiden tarpeisiin voidaan vastata.

Kyselyyn voi osallistua 18-vuotta täyttänyt henkilö, joka asuu Pudasjärvellä vakituisesti tai vapaa-aikanaan. Vastaamaan pystyy verkossa tai paperilomakkeella. Paperilomakkeita on kahdenlaisia: vakituisille tai vapaaajan asukkaille. Lomakkeet palautetaan palautuslaatikkoihin. Webropol-kyselyyn pääsee osoitteessa: https://link.webropol.com/s/asuminenpudasjarvi tai QR-koodin kautta. Paperisen lomakkeen voi täyttää kirjastolla, Ervastin kaupalla, Syötteen kyläkaupalla, Juustolassa,  Puhoksen kaupalla tai Rytingin kyläkaupalla.

Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan erilaisia palkintoja. Osallistumisaikaa on 18. elokuuta saakka.