Tai­val­kos­ken kir­kon­ky­län ala­kou­lun re­mont­ti on jo 2,5 kuu­kaut­ta myö­häs­sä – Kunnan tek­ni­nen joh­ta­ja: "Jos si­sä­il­ma­on­gel­ma jatkuu, työ on mennyt huk­kaan"

Arkiston aarteita
Arkiston aarteita Iijokiseutu 27.10. 2003: Ensilumi on satanut Pudasjärvellä yleensä lokakuun loppupuolella. Milloin lumisade on tullut aikaisemmin tai myöhemmin?

Ar­kis­ton aar­tei­ta Ii­jo­ki­seu­tu 27.10. 2003: En­si­lu­mi on satanut Pu­das­jär­vel­lä yleensä lo­ka­kuun lop­pu­puo­lel­la. Milloin lu­mi­sa­de on tullut ai­kai­sem­min tai myö­hem­min?

23.10.2021 16:08
Arkiston aarteita: Diabetesneuvonnassa mitattiin muun muassa verensokeria ja annettiin tietoja oikeasta ruokavaliosta.

Ar­kis­ton aar­tei­ta: Dia­be­tes­neu­von­nas­sa mi­tat­tiin muun muassa ve­ren­so­ke­ria ja an­net­tiin tietoja oi­keas­ta ruo­ka­va­lios­ta.

10.10.2021 19:48
Arkiston aarteita: metsästyskausi alkamassa

Ar­kis­ton aar­tei­ta: met­säs­tys­kau­si al­ka­mas­sa

05.09.2021 20:43
Arkiston aarteet: Iijokiseutu 13.8.2009: Metsästyskausi avattiin Pudasjärven seurakunnan ja riistanhoito-yhdistyksen tilaisuudella Kotiseutu-museolla.

Ar­kis­ton aar­teet: Ii­jo­ki­seu­tu 13.8.2009: Met­säs­tys­kau­si avat­tiin Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan ja riis­tan­hoi­to-yh­dis­tyk­sen ti­lai­suu­del­la Ko­ti­seu­tu-mu­seol­la.

21.08.2021 20:09
Arkiston aarteet: Koskenlaskua Käylässä 14.7.2011

Ar­kis­ton aar­teet: Kos­ken­las­kua Käy­läs­sä 14.7.2011

17.07.2021 13:11
Tilaajille
Arkiston aarteet: Millaisia kaloja on Iijokeen noussut ennen voimalaitoksia?

Ar­kis­ton aar­teet: Mil­lai­sia kaloja on Ii­jo­keen noussut ennen voi­ma­lai­tok­sia?

27.06.2021 19:50
Arkiston aarteet Iijokiseutu: Valtuuston kokous

Ar­kis­ton aarteet Ii­jo­ki­seu­tu: Val­tuus­ton kokous

19.06.2021 13:16
Tilaajille
Arkiston aarteet: Onko missä jäljellä vanhoja rajamerkkejä?

Ar­kis­ton aar­teet: Onko missä jäl­jel­lä vanhoja ra­ja­merk­ke­jä?

10.06.2021 09:23
Arkiston aarteet: Missä tehdään tietöitä?

Ar­kis­ton aar­teet: Missä tehdään tie­töi­tä?

04.06.2021 08:54
Kuka tunnistaa: missä tulvii ja kuka ajaa pyörällä?

Kuka tun­nis­taa: missä tulvii ja kuka ajaa pyö­räl­lä?

29.05.2021 11:45