SYÖTE: Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tos­sa kävi 118 000 mat­kai­li­jaa – puis­to­jen vai­ku­tus pai­kal­lis­ta­lou­teen kasvoi kä­vi­jä­mää­riä enemmän

Vastaa kyselyyn: Kuinka tyy­ty­väi­nen olet Hyvän olon keskus Pirt­tiin?

Mainos: Tilaa pai­kal­li­set pu­heen­ai­heet vuo­dek­si, saat kaksi kuu­kaut­ta kaupan päälle! Tee Ii­jo­ki­seu­dun tilaus tästä.

Ar­kis­ton aar­teet: Pu­das­jär­vel­lä on har­ras­tet­tu sel­lais­ta­kin lajia kuin hiih­toes­te­rat­sas­tus. Vieläkö on tai­ta­jia?

Pudasjärvi
-
Kuva: Mari Aho

Pudasjärvellä on harrastettu sellaistakin lajia kuin hiihtoesteratsastus. Vieläkö on taitajia?

Kuvassa ollaan Pudasjärven ammattioppilaitoksella kumpareikossa maaliskuussa 2006.