Ar­kis­ton aar­tei­ta Ii­jo­ki­seu­tu 2020: "”­Kiin­teis­tö­ne­liö oli en­sim­mäi­nen maalin saa­vut­ta­nut, seu­raa­vaa saatiin odo­tel­la monta mi­nuut­tia”, ker­rot­tiin­kin Ii­jo­ki­seu­dun ar­kis­tos­ta löy­ty­neen kuvan ku­va­teks­tis­sä"

Pudasjärvi
-
Kuva: Toivo Kiminki

Silloin kun Umpihankihiidon MM-kilpailuja vielä hiihdettiin pari vuotta sitten, oli Kiinteistöneliön joukkue ensimmäisenä maalissa.

”Kiinteistöneliö oli ensimmäinen maalin saavuttanut, seuraavaa saatiin odotella monta minuuttia”, kerrottiinkin Iijokiseudun arkistosta löytyneen kuvan kuvatekstissä.

Toivottavasti umpihankihiihtoja pystytään hiihtämään jälleen ensi vuonna.