Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

NÄIHIN AIKOIHIN: Näihin ai­koi­hin 13: Tulva vei tuo­ma­ri­ko­pin, nätti karhu ilah­dut­ti pi­ha­pii­ris­sä – mutta mitä tehdään pi­le­tos­suil­la?

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Vapun tun­nel­mia ja aja­tuk­sia – kai­kis­ta par­hai­ten pär­jää­vät ne, jotka pys­ty­vät te­ke­mään suun­ni­tel­mal­lis­ta yh­teis­työ­tä

Tämän vuoden vappu oli erilainen kuin aikaisempien vuosien juhla.

Maailmalla levinnyt kulkutauti on seisauttanut yhteiskuntia, välillä melko totaalisestikin. Tänä vuonna vastuulliset toimijat ympäri maailmaa ovat pidättäytyneet järjestämästä isoja ihmisten kokoontumisia, koska ihminen on aina tärkeämpi kuin yksittäiset aatteet, tavoitteet tai tapahtumat.

Yksi asia on myös muuttunut merkittävästi edellisten vuosien asetelmassa, eli oikeiston halu purkaa yleissitovaa työehtosopimusjärjestelmää. Työntekijöiden neuvotteluvoimaa on haluttu heikentää jo pitkään ja nyt käynnissä oleva neuvottelujärjestelmän romuttaminen on yksi iso osa tätä tavoitetta.

Yleisesti ottaen on niin, että mitä paremmin työntekijät ovat järjestäytyneet, sitä parempi on tasapaino työmarkkinoilla. Pahin skenaario on se, että työläiset eivät halua kollektiivisesti puolustaa työehtojaan. Tämä johtaisi väistämättä työehtojen polkemiseen pitkällä aikajänteellä.

Solidaarisuus on iso arvo, jonka puuttuminen johtaisi laajoihin ja merkittäviin ongelmiin koko kansakunnalle ja Euroopalle. Yksikään sisäänpäin kääntynyt protektionistinen maailman maa ei ole parhaiten menestyvien joukossa.

Kaikista parhaiten pärjäävät ne, jotka pystyvät tekemään suunnitelmallista yhteistyötä – välillä omienkin etujen vastaisesti.

Euroopan unioni on sellainen, joka luo turvaa, vakautta, yhteistoimintaa ja toimii vastapainona idän ja lännen talousmahtien maailmantaloudessa. On edullista liittoutua, koska yksin Suomi pienenä maana olisi täysin heittopussi ja pelinappula suurvalloille.

Tasavallan hallituksemme on toiminut hyvin, ottamatta huomioon iltalypsyä, joka tapahtui puoliväliriihen yhteydessä. Hallitus on sijoittanut rahaa koulutukseen, kehitykseen ja ennen kaikkea sijoitukset luovat pohjan tulevaisuudelle.

Yksisilmäinen oman edun maksimointi on pystytty taklaamaan ja hallituksen päätökset ovat kauas katsovia ja tulevaisuutta rakentavia.

Ihminen ja ihmisyys – kaikki kykyjensä mukaan ja kaikille tarpeidensa mukaan. Suomi yhteiskuntana on rakennettu poikkeuksellisella konsensuksella, jossa on paljon sosialistiseen ideologiaan nojaavia elementtejä kuten koulutus, terveydenhuolto ja tukiverkostot kansalaisille.

Nämä ovat olleetkin Suomen erityinen vahvuus, jonka pohjalle on rakennettu yhteiskunta, jossa tutkimusten mukaan asuu maailman onnellisin kansa. Hyvä me ja kumarrus edellisille sukupolville jotka ovat rakentaneet maatamme!

Hyvää vappua ja alkavaa kesää toverit, kaverit ja kanssaeläjät! Pidetään solidaarisuuden lippua korkealla!

Antti TihinenVasemmistoliiton puoluevaltuutettu Vasemmistoliiton Pudasjärven osaston puheenjohtaja