Lukijalta
Mielipide

Vaa­li­pos­tia: Opin­to­pol­ku­ja ke­hi­tet­tä­vä yk­si­löl­li­ses­ti

OSAOn entisenä koulutuspäällikkönä (siitä eläkkeellä) olen kiinnostunut erityisesti toisen asteen koulutusten yhteistyöstä ja erilaisiin oppimistarpeisiin vastaamisesta. Ammatillinen koulutus tarjoaa rahoituksen osalta myös aikuisopiskelijalle useita opiskelumahdollisuuksia.

Olen saanut olla kehittämässä liikunta-alan koulutuksia niin monimuoto- kuin oppisopimuskoulutuksena.

Monimuotokoulutuksessa voi opiskella työn ohessa, tosin se vaatii tarmokkuutta ja itseohjautuvuutta.

Oppisopimuskoulutus parhaimmillaan on ’lempilapseni’. Käytännönläheinen opiskelutapa sopii useimmille.

Opiskelija saa työkokemuksen alalta, tutkinnon ja koko ajan vähintään alan minimipalkan. Samalla voi osoittaa työyhteisössä osaamistaan ja opiskelija saattaa rakentaa itselleen vakituisen työpaikan opiskelun jälkeen.

Nuorten oppisopimuskoulutus on myös tervetullut vaihtoehto. Monelle koulun penkissä istuminen on työlästä, mutta ”oikeisiin töihin” päästyään opiskelu alkaa sujua. Ohjauksella on suuri merkitys. Opettajien rooli on muuttunut yhä enemmän ohjaajan ja valmentajan suuntaan.

Mielestäni opettajien tulisi olla kentällä opettamassa paljon enemmän.

Kokeilimme lähihoitajakoulutuksessa Oulussa oppisopimusopiskelijoille mallia, jossa koko ryhmä oli vanhustyön jaksolla samassa työyksikössä kerran viikossa. Muun ajan he olivat omassa oppisopimustyöpaikassaan.

Kymmenen viikon opiskelujaksoon osallistui kolme opettajaa. Yhteisesti jaettiin päivät ja niiden teemat. Aamulla orientaatio teemaan, jokaiselle opiskelijalle yksi tai useampi asiakas, ryhmätoiminnan suunnittelua ja toteutusta, yksilöllistä ohjausta, ulkoilua, päivittäisen toiminnan harjoituksia jne., välillä teoriaa ja tehtäviä esimerkiksi neuvotteluhuoneessa ja taas asiakkaiden luo. Opettaja oli koko ajan mukana ohjaamassa.

Palaute oppimisesta ja työtavoista oli loistava.

Pudasjärvellä tehdään opettajayhteistyötä kansalaisopiston, lukion ja ammatillisen koulutuksen kesken, ainakin jossain määrin.

Opettajien tuntien täyttymisen kannaltakin yhteistyö on kannatettavaa.

Kansalaisopisto on siirtymässä ammatillisen koulutuksen tapaan osaamisperusteisuuteen joittenkin kurssien osalta. Tämä mahdollistaa entistä enemmän kurssien tunnistamisen ja tunnustamisen toisessa oppilaitoksessa.

Näin esimerkiksi kansalaisopistossa opiskeltuja asioita voidaan hyödyntää valinnaisissa ja muissa opinnoissa.

Ammatillisiin opintoihin tulisi rakentaa paikallisia tutkinnonosia yhteisiin opintoihin, jotta niin lukio, ammatillinen koulutus kuin kansalaisopisto voisivat hyötyä asiasta.

Esimerkiksi kulttuuriin ja taiteisiin liittyen löytyisi varmasti osaamista paikkakunnalta.

Samalla kurssien sisältöjä voidaan hyödyntää ”punaisena lankana” läpi opiskelun, jopa puhuen kulttuuripainotteisesta koulutuksesta. Paikallisen kulttuurin osaajat ovat paikkakunnalla, historia on täällä ja työtapoja ja tekijöitä asian edistämiseksi on runsaasti.

Kulttuuri eri muodoissaan luo hyvinvointia ja sitä elinvoimainen kaupunki tarvitsee ja myös luo.

Katri VirtanenKokoomuksen kuntavaaliehdokas