Lukijalta
Mielipide

Vaa­li­pos­tia: Kol­me­kym­men­tä per­he­hoi­ta­jaa kylille

Vaalipostia

Olen seuraillut miten kaikki puolueet hokevat mantraa kylien tärkeydestä, mutta aikeet ovat rajoittuneet lähinnä vaatimukseen tienpidosta Kairan Kuituun.

Ihmiset haluavat asua perukoilla mahdollisimman pitkään, usein elämänsä loppuun asti. Silloin on edellytyksenä, että ihminen kokee olonsa turvalliseksi ja että hän saa riittävästi apua ja hoivaa omaan elämäänsä.

Tätä turvaamaan meidän pitää perustaa perhehoitajien verkosto (arvio 30), joka huolehtii oman alueensa vanhuksista, hoitamalla heitä kodissaan tai menemällä hoidettavan kotiin. Hoitoa mahdollista myös jakaa kahdellekin hoitajalle.

Verkostoa voidaan täydentää ohjaamalla ryhmätyömalleja (RYMY) palvelemaan perukoiden toimeentuloa ja asuttuna pitämistä.

Inhimillisten tekijöiden lisäksi tätä tukee myös vahvat taloudelliset perusteet: 1. kun hoiva muuttuu hoidoksi, niin hinta nousee moninkertaiseksi. 2. Tämä työllistää huomattavasti. 3. Rahat jäävät kokonaan aluetalouteen. 4. Kaupungin velkaantuminen pienenee. Ihmisen muuttaessa vaikkapa uuteen hirsitaloon, oma asunto perukoilla jää tyhjäksi eikä siinä asuta lainkaan. Kaupunki on rakentanut uuden asunnon velkarahalla, niin lopputuloksena kaupunki velkaantuu parisataa tuhatta.  5. Sote siirtymän jälkeen työpaikat jäävät Pudasjärvelle ja näin työllistävät pysyvästi.

Sote siirtymä menee niin, että alkuun kaikki entiset sopimukset ovat voimassa 3 vuotta, jonka jälkeen voidaan aloittaa sopeuttamistoimet. Meillä olisi nyt hyvä aika kehittää perhehoito verkosto toimivaksi. Siirtymän jälkeen sille olisi maksaja kolmeksi vuodeksi. Kun verkosto on hioutunut toimivaksi ja perhehoitajat ovat paikallisia, niin sopeuttamisellekaan ei ole mitään tarvetta. Näin verkosto jatkaa ja antaa ihmisille turvaverkon ellellä kotikonnuilla niin pitkään kuin pystyy.

Kun perhehoitajat ovat verkostoituneet alueellisesti, niin he pystyvät helposti järjestämään toisilleen vapaita ja ovat hoidettaville tuttuja. He pystyvät helposti järjestämään myös omaishoitajille heidän kipeästi tarvitsemia vapaita. Kotihoidon tarve vähenee huomattavasti, etenkin jos joillakin perhehoitajilla on koulutusta hoitaa niitäkin tehtäviä osaltaan.

Olen miettinyt miten tämä pitää toteuttaa.

Tehdään Pudasjärvestä myös perhehoitokaupunki.

Veikko HyttinenKorpivihreä