Joko luit: Pu­das­jär­ven Ryh­mä­ko­ti Kort­tees­sa alkoi uusi ak­tii­vi­sem­pi arki – tältä näyttää vas­ta­val­mis­tu­nees­sa ko­dis­sa, joka on asuk­kai­den mie­les­tä unel­mien täyt­ty­mys

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Käytä val­taa­si ja ää­nes­tä! –"­Toi­mi­van po­li­tii­kan kes­tä­vään on­nis­tu­mi­seen tar­vi­taan roh­kei­ta ja ak­tii­vi­sia kun­ta­lai­sia, jotka antavat kun­ta­vaa­leis­sa va­lit­se­mil­leen luot­ta­mus­hen­ki­löil­le val­ta­kir­jat"

Sointu Veivo
Sointu Veivo
Kuva: JenniN Photo
Vaalipostia

Kolumnissaan (Kaleva 6.2.2021) Hoivatilat Oyj:n toimitusjohtaja Jussi Karjula kertoi kotinsa konttoritilassa olleesta seinätaulun tekstistä ”Pessimisti näkee vaikeutta joka tehtävässä, optimisti näkee tehtäviä joka vaikeudessa”.

Olisiko tämä aforismi hyvä ohjenuora tuleville päättäjille?

Politiikka tarkoittaa yhteisten asioiden hoitamista.

Tähän on ihan pakko lisätä vielä sana: yhdessä.

Kuntapolitiikassa tutkitaan, kehitetään, suunnitellaan ja päätetään oman kunnan asioista eli kuntalaistemme hyvinvoinnista ja elinvoimasta.

Kuntavaalit ovat paikalliset omalle lähialueelle vaikuttavien tärkeiden päätösten tekemistä koskevat vaalit.

Uudet valtuutetut/luottamushenkilöt ovat mielenkiintoisen tilanteen edessä.

Reippaan vuoden kestäneen rajoitusten aikana ovat asioiden hoitamismallit osittain joutuneet muuttamaan muotoaan. Tulevilta päättäjiltä edellytetään kykyä osata katsoa eritysajanjakson jälkeiseen elämään ja tulevaisuuteen rakentavin ja myönteisten silmin.

Luottamushenkilöiden on pystyttävä realistisella järjellä ja talouden hoidolla yhdessä viranhaltioiden kanssa hoitamaan kuntalaisille tarjottavat lakisääteiset palvelut ja muut tärkeiksi katsottavat asiat parhaalla mahdollisella tavalla.

Varhaiskasvatus, lapsiperheet, lasten ja nuorten opiskelujen ja vapaa-ajan harrastusten mahdollistaminen, ikäihmisten hoidon ja turvallisuuden takaaminen, terveyspalvelujen nopea saatavuus, työllisyyden ja yritystoiminnan vahvistaminen. rakentamis-, maankäyttö- ja kaavoitusasiat, erityistä tukea tarvitsevat ihmiset, monipaikkainen asuminen ja monet muut tekemiset odottavat mallikkaita päättäjiä ja tekijöitä.

Keskikesällä mahdollisesti voimaan astuva sote/hyvinvointialueuudistus tuo tullessaan uusia opeteltavia käytänteitä ja toimintamenetelmiä.

Toimivan politiikan kestävään onnistumiseen tarvitaan rohkeita ja aktiivisia kuntalaisia, jotka antavat kuntavaaleissa valitsemilleen luottamushenkilöille valtakirjat, joilla nämä voivat hoitaa kuntalaisten etua ja asioita.

Äänestäjillä on oikeus ja velvollisuus seurata luottamushenkilöiden työtä ja kunnan kehittämistä. Asiallisen kommunikaation on suotavaa toimia kahteen suuntaan äänestäjiltä päättäjille ja toisin päin.

Sointu VeivoKuntavaaliehdokas (Keskusta) Pudasjärvi