Lukijalta
Mielipide

Vaa­li­pos­tia: Kau­pun­gin so­pi­muk­set ja töiden val­von­ta kuntoon

Pudasjärvi

Vaalipostia

Kaupungilla on paljon yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja sitä kautta määrätön määrä sopimuksia heihin liittyen.

Olen huomannut, etteivät kaikki sopimukset ole ajan tasalla eikä ne siis toimi.  Mitenkähän asian käsittäminen onnistuu virka- ja luottamushenkilöiden taholta? Hehän ovat palvelusuhteessa kaupunkilaisiin ja maksumiehenä ovat viimekädessä kaupunkilaiset.

Sopimuksissa on jopa semmoisia ongelmia, jotta ne ovat täysin kelvottomia kahden keskeisessä sopimisessa eikä niitä voi täytäntöön panna kuin huonolla mielikuvituksella.

Niistä puuttuu jopa sopimuksen osia ja paljon tarvittavia yksityiskohtia. Siellä on myös suoria sopimus-, rajapinta- ja rahaongelmia.

Sopimisessa on tärkeää se, mitä osapuolet saa ja mistä maksetaan. Sopimukseen kuuluu myös lukematon määrä muita asioita ja ne pitää olla tarkasti kirjattu ylös, jotta sopimuksen molemmat osapuolet ymmärtävät tekemänsä sopimuksen sisällön.

Semmoinen asia kuin rajapinta pitäisi olla sovittu hyvinkin tarkkaan, mutta mitenkähän se on joissain tapauksissa osaksi unohtunut.

Kun epätarkan sopimuksen yksityiskohtia puidaan jälkikäteen, voipa olla jotta tehdään sopimisia, jotka ovat jopa laittomia tai ainakin tarvitsevat juristin apua toivoen, ettei jäisi tiilenpään mentävää aukkoa.

Jos sopimuksia ei tehdä tarkoin, ei sopimuksen sisältämä ostopalvelukaan hoidu kunnolla. Sopimusten valvontahan kuuluu kaupungille, vaikka välillä tuntuu olevan semmoinen käsitys, jotta kaikki on ulkoistettu. Tänä päivänä kaupungin on oltava kustannusten hallinnan vuoksi entistäkin tarkempi ostopalveluidensa suhteen.

Hankkeiden ulkopuolinen rahoitus ja niiden vaatima suunnittelu vaatii taitoa. Pudasjärvellä on hiukan huono toimintakulttuuri tässä asiassa.

Kaupungilla on paljon erilaista infraa, jonka kunnossapito ja päivittäminen on kallista, mutta ennen kaikkea se tulee maksamaan, jos kunnossapito laiminlyödään ja annetaan rapistumisen ottaa vallan.

Jos tähän perustaisin muutaman esimerkin huonosta taloudenpidosta tältä puolen. Esimerkkinähän käy hyvin vaikkapa muovisangot, joita aikanaan laitettiin kirjaston lattialle, kun katto vuosi.

Seuraavana esimerkkinä on kunnostussuunnitelma, johon ei haettu ulkopuolista rahoitusta ja seurauksena oli kaupungille pääomamenetyksiä. Hallitus teki päätöksen ulkopuolisen rahoituksen vaativan hankeen suunnittelun aloittamisesta, mutta päätöstä ei pantu toteutukseen.

Oli myös yksi suunnitelma, mihin oli tulossa rahoitus, vaan kun ei tehty hankkeeseen tarvittavia sopimuksia, niin rahoitus jätettiin ottamatta.

Laskujeni mukaan näissä edellisessä jäi noin 1 milj. euroa saamatta avustuksia. Tässä oleva on osaksi toisen käden tietoa, mutta löytyy tieto kaupungilta. Rahasta kun on kysymys, myös tällä puolen on haettava tehostamista. Päättäjillä sekä virkamiehillä on työsarkaa heidän pyrkiessään saavuttamaan paremman tuloksen.

Kari SalmelaKuntavaaliehdokas

Keskusta