Eduskuntavaalit: Ii­jo­ki­seu­dun edus­kun­ta­vaa­li­ko­ne avautui – ­Vas­taa ja löydä sinulle sopivin eh­do­kas!

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Tuulen voi­mal­la in­ves­toin­te­ja ja ve­ro­tu­lo­ja – " ener­gian lisäksi tuu­li­voi­ma tuo ra­ken­ta­mis­paik­ka­kun­nal­le työ­paik­ko­ja, in­ves­toin­te­ja ja ve­ro­tu­lo­ja sekä maan­vuok­ra­tu­lo­ja"

Pudasjärvi

Tuulivoiman rakentaminen lisää kirjoittajan mukaan verotuloja.
Tuulivoiman rakentaminen lisää kirjoittajan mukaan verotuloja.
Kuva: Vesa Joensuu

Suomeen rakennetaan uutta tuulivoimaa sekä ilmastonmuutoksen hillitsemisen että Suomen energiaomavaraisuuden ja huoltovarmuuden takaamisen vuoksi. Tuulivoiman rakentaminen hajautetusti koko Suomen alueelle vähentää tuulivoiman sääherkkyyttä ja hillitsee sähkön hinnan voimakasta vaihtelua. Tuulivoimatoimijat kartoittavatkin uusia, tuulivoimatuotannolle soveltuvia alueita niin sisämaasta, rannikolta kuin mereltä. Myös Pudasjärvi kiinnostaa alan toimijoita.

Kuten kaikella ihmisen toiminnalla, myös tuulivoiman rakentamisella on vaikutuksia ympäristöön. Tuulivoiman rakentaminen lähtee kuitenkin aina liikkeelle lukuisista ympäristöselvityksistä, ja pääsääntöisesti kaikkiin tuulivoimahankkeisiin sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA). YVA-prosessi toteutetaan, jos suunnitellun hankkeen teho on vähintään 45 MW, tai jos alueelle suunnitellaan rakennettavan vähintään kymmenen tuulivoimalaa.

YVA-prosessin aikana selvitetään hankkeen vaikutuksia mm. eläimistöön, kasveihin, maisemaan ja ihmisiin. Poronhoitoalueilla myös porotalous kuuluu YVA:ssa selvitettäviin asioihin. YVA-prosessi mahdollistaa eri sidosryhmille lausuntojen ja mielipiteiden antamisen hankkeesta. Yhteysviranomaisena tuulivoimahankkeissa toimii ELY-keskus. Hankealueet myös aina kaavoitetaan. Kaavoituksen yhteydessä selvitetään kattavasti ympäristövaikutukset ja sen aikana asukkailla ja muilla sidosryhmillä on myös useita vaikutusmahdollisuuksia.

Käynnissä olevassa energiamurroksessa on välttämätöntä löytää kestäviä tapoja tuottaa energia. Puhtaan energian lisäksi tuulivoima tuo rakentamispaikkakunnalle työpaikkoja, investointeja ja verotuloja sekä maanvuokratuloja maanomistajille. Tuulivoima ei estä paikkakuntalaisilta alueen virkistys- tai metsästyskäyttöä.

Paikkakunnilla, joissa tuulivoima on uusi asia, on erityisen tärkeää käydä asiasta avointa keskustelua. Suomen Tuulivoimayhdistyksen sivuilta löytyy runsaasti yleistä tietoa tuulivoimasta. Alueilla toimivat tuulivoimayhtiöt ovat parhaita asiantuntijoita vastaamaan yksittäisiä hankkeita koskeviin kysymyksiin.

Hyvällä tuulella,

Anni Mikkonentoimitusjohtaja Suomen Tuulivoimayhdistys