Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Ii­jo­ki­seu­tu tästä!

THL: Suo­mes­sa todettu 570 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maan seit­se­män uutta tar­tun­taa todettu Oulussa ja Kem­pe­lees­sä

Suomessa on todettu 570 uutta koronavirustartuntaa, tilastoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Tartuntoja on kirjattu useilta eri päiviltä ja tartuntojen raportointiviive on tällä hetkellä noin 2,1 päivää.

Pohjois-Suomessa uusia tartuntoja on kirjattu yhteensä 22 kappaletta.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella uusia tartuntoja on todettu seitsemän, joista neljä Oulussa ja kolme Kempeleessä. Tähän mennessä tartuntoja on todettu koronaepidemian aikana maakunnassa yhteensä 3 317 kappaletta, joista 2 373 on kirjattu Oulussa.

Pohjois-Pohjanmaalla tartuntojen ilmaantuvuusluku on ollut viimeisten 14 vuorokauden aikana 15,1 tartuntaa sataa tuhatta asukasta kohti. Tartuntojen ilmaantuvuus on noussut huomattavasti viimeisen kuukauden aikana.

Lapin sairaanhoitopiirin alueella on todettu yhdeksän uutta tartuntaa, joista seitsemän on tapahtunut Rovaniemellä, yksi Inarissa ja yksi Kittilässä.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin tartuntalukema väheni yhdellä, kun yksi Kemiin kirjattu tartunta poistui lukemista.

Kainuun sairaanhoitopiirissä on todettu seitsemän uutta tartuntaa, joista kolme on kirjattu Kajaanissa, kaksi Kuhmossa ja kaksi Sotkamossa.