Joko luit: Pu­das­jär­ven Ryh­mä­ko­ti Kort­tees­sa alkoi uusi ak­tii­vi­sem­pi arki – tältä näyttää vas­ta­val­mis­tu­nees­sa ko­dis­sa, joka on asuk­kai­den mie­les­tä unel­mien täyt­ty­mys

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Oulu
Viikko
Pohteen yt-neuvottelut käyntiin – Koko alueelle tuli rekrytointikielto

Pohteen yt-neu­vot­te­lut käyn­tiin – Koko alueel­le tuli rek­ry­toin­ti­kiel­to

27.02.2024 15:46
Tilaajille
Asuinpaikka vaikuttaa, millaista hoitoa parantumattomasti sairaat saavat – Nyt Pohde kehittää yhtenäistä mallia alueelleen

Asuin­paik­ka vai­kut­taa, mil­lais­ta hoitoa pa­ran­tu­mat­to­mas­ti sairaat saavat – Nyt Pohde ke­hit­tää yh­te­näis­tä mallia alueel­leen

25.02.2024 12:52
Tilaajille
Nuorittan porokisoissa yllättävä käänne – Porojen hyvinvointi meni kaiken edelle ja lopulta kisa keskeytettiin

Nuo­rit­tan po­ro­ki­sois­sa yl­lät­tä­vä käänne – Porojen hy­vin­voin­ti meni kaiken edelle ja lopulta kisa kes­key­tet­tiin

24.02.2024 18:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalle tulee neljä työllisyysaluetta – yt-neuvottelut henkilöstön siirtämisestä luvassa lähiaikoina

Poh­jois-Poh­jan­maal­le tulee neljä työl­li­syys­aluet­ta – yt-neu­vot­te­lut hen­ki­lös­tön siir­tä­mi­ses­tä luvassa lä­hi­ai­koi­na

24.02.2024 13:15 1
Osa hiihtäjistä hamstraa fluorivoiteita, vaikka ilman myrkkyjäkin pärjäisi – Hiihtokonsultti Aleksi Harjulan mukaan vauhti ei ole ongelma

Osa hiih­tä­jis­tä hamst­raa fluo­ri­voi­tei­ta, vaikka ilman myrk­ky­jä­kin pär­jäi­si – Hiih­to­kon­sult­ti Aleksi Har­ju­lan mukaan vauhti ei ole ongelma

24.02.2024 11:00
Tilaajille
Pudasjärven terveyskeskuksen palvelutaso säilymässä nykyisenkaltaisena – tällaisia muutoksia Pohteella suunnitellaan

Pu­das­jär­ven ter­veys­kes­kuk­sen pal­ve­lu­ta­so säi­ly­mäs­sä ny­kyi­sen­kal­tai­se­na – täl­lai­sia muu­tok­sia Poh­teel­la suun­ni­tel­laan

22.02.2024 18:45
Tilaajille
Kuukausi
Pohde kertoi laajoista yt-neuvotteluista ja palveluverkkoon suunnitelluista leikkauksista – Palveluja keskitetään ja karsitaan

Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta – Pal­ve­lu­ja kes­ki­te­tään ja kar­si­taan

22.02.2024 08:11 1
Tilaajille
Pohteen aluevaltuusto kävi periaatteellista vääntöä vallasta – Luvattu hallintosääntöuudistus ei ehdi vaikuttaa nyt tehtäviin säästöpäätöksiin

Pohteen alue­val­tuus­to kävi pe­ri­aat­teel­lis­ta vääntöä val­las­ta – Luvattu hal­lin­to­sään­tö­uu­dis­tus ei ehdi vai­kut­taa nyt teh­tä­viin sääs­tö­pää­tök­siin

20.02.2024 12:00
Tilaajille
Lapsen korvatulehdusta ei enää automaattisesti hoideta antibiooteilla  – lääkäri vinkkaa keinon, joka voi auttaa yöllä korvaansa huutavaa lasta

Lapsen kor­va­tu­leh­dus­ta ei enää au­to­maat­ti­ses­ti hoideta an­ti­bioo­teil­la – lääkäri vinkkaa keinon, joka voi auttaa yöllä kor­vaan­sa huu­ta­vaa lasta

18.02.2024 08:00
Tilaajille
Pohteen vanhusneuvosto vastustaa palvelujen alasajoa ja lähettää kipakat terveiset aluevaltuustolle

Pohteen van­hus­neu­vos­to vas­tus­taa pal­ve­lu­jen alas­ajoa ja lä­het­tää kipakat ter­vei­set alue­val­tuus­tol­le

15.02.2024 18:41
Lakko ei vaikuta Pudasjärven bussiliikenteeseen – kahdeksan vuoroa päivässä Ouluun ja takaisin

Lakko ei vaikuta Pu­das­jär­ven bus­si­lii­ken­tee­seen – kah­dek­san vuoroa päi­väs­sä Ouluun ja ta­kai­sin

14.02.2024 15:07
Alexander Stubb voitti Oulun vaalipiirissä selvemmin kuin koko maassa

Ale­xan­der Stubb voitti Oulun vaa­li­pii­ris­sä sel­vem­min kuin koko maassa

12.02.2024 13:19
Tilaajille
Pohde aloittaa laajat yt-neuvottelut, säästösuunnitelmat julki pian – Kyse 90 miljoonan euron tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmasta

Pohde aloit­taa laajat yt-neu­vot­te­lut, sääs­tö­suun­ni­tel­mat julki pian – Kyse 90 mil­joo­nan euron tuot­ta­vuus- ja ta­lou­del­li­suus­oh­jel­mas­ta

10.02.2024 18:00
Tilaajille
Heli Hietala Taivalkoskelta nousee Pohteen aluevaltuustoon liikenneonnettomuudessa menehtyneen Jari Nahkasen tilalle

Heli Hietala Tai­val­kos­kel­ta nousee Pohteen alue­val­tuus­toon lii­ken­ne­on­net­to­muu­des­sa me­neh­ty­neen Jari Nah­ka­sen tilalle

09.02.2024 13:24
Tilaajille
Kuukasjärvet ostavat historiallisen huvilan Oulusta – Villa Lipporannasta tulee kahvila-ravintola

Kuu­kas­jär­vet ostavat his­to­rial­li­sen huvilan Oulusta – Villa Lip­po­ran­nas­ta tulee kah­vi­la-ra­vin­to­la

08.02.2024 08:30
Tilaajille
Rakennusalalla työttömyys ja lomautukset yleistyneet kovasti Pohjois-Pohjanmaalla – rakennusteollisuus toivoo julkisia kilpailutuksia tarjolle

Ra­ken­nus­alal­la työt­tö­myys ja lo­mau­tuk­set yleis­ty­neet kovasti Poh­jois-Poh­jan­maal­la – ra­ken­nus­teol­li­suus toivoo jul­ki­sia kil­pai­lu­tuk­sia tar­jol­le

08.02.2024 05:00
Tilaajille
Tuuliset sadepäivät vaihtuvat pakkaspäiviin: viikosta on tulossa varsin talvinen ja aurinkokin pilkahtelee

Tuu­li­set sa­de­päi­vät vaih­tu­vat pak­kas­päi­viin: vii­kos­ta on tulossa varsin tal­vi­nen ja au­rin­ko­kin pil­kah­te­lee

05.02.2024 06:00
Tilaajille
Sampo Backman hämmensi inttikavereita puhumalla "raakahöylästä" – Pohjoisesta lähti tuhansittain ihmisiä Ruotsiin töihin, mutta sitten alkoi paluumuutto

Sampo Backman häm­men­si int­ti­ka­ve­rei­ta pu­hu­mal­la "raa­ka­höy­läs­tä" – Poh­joi­ses­ta lähti tu­han­sit­tain ihmisiä Ruot­siin töihin, mutta sitten alkoi pa­luu­muut­to

03.02.2024 06:00
Tilaajille
Lapsen varhaisia käytösongelmia pyritään tunnistamaan Pohteen neuvoloissa – poskisolunäyte otetaan nelivuotiailta

Lapsen var­hai­sia käy­tös­on­gel­mia py­ri­tään tun­nis­ta­maan Pohteen neu­vo­lois­sa – pos­ki­so­lu­näy­te otetaan ne­li­vuo­tiail­ta

02.02.2024 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Oulun vaalipiirin ykköseksi nousi Olli Rehn, Halla-aho toiseksi vaalipäivän äänillä – Koko maan voittaja Stubb vasta neljäs

Oulun vaa­li­pii­rin yk­kö­sek­si nousi Olli Rehn, Hal­la-aho toi­sek­si vaa­li­päi­vän ää­nil­lä – ­Ko­ko maan voit­ta­ja Stubb vasta neljäs

28.01.2024 23:00
Tilaajille