Kehitysvammaisten ryhmäkoti: "Täällä ei haise!" – ­Ke­hi­tys­vam­mais­ten ryh­mä­ko­din asuk­kaat kak­ku­kah­vit­te­li­vat uuden kodin kun­niak­si Pu­das­jär­vel­lä

SYÖTE: Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tos­sa kävi 118 000 mat­kai­li­jaa – puis­to­jen vai­ku­tus pai­kal­lis­ta­lou­teen kasvoi kä­vi­jä­mää­riä enemmän

LUKIJAN KYNÄSTÄ: Lä­hi­hoi­ta­ja työs­sään nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa: "Lä­hi­hoi­ta­jan työ on vaa­ti­vaa, monesti kii­reel­lis­tä­kin, ku­lut­ta­vaa, vas­tuul­lis­ta ja ras­kas­ta. Olemme huo­lis­sam­me, koska ene­ne­mis­sä määrin hoi­ta­jia ha­keu­tuu eri alalla töihin"

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la kah­dek­san uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – koko maassa 360 uutta tar­tun­taa

Suomessa on todettu 360 uutta koronavirustartuntaa. THL:n tilastojen mukaan näistä tartunnoista Pohjois-Suomessa on kirjattu 18 tartuntaa.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu kahdeksan uutta koronatartuntaa. Niistä kuusi on todettu Oulussa, yksi Ylivieskassa ja yksi Kalajoella.

Kainuussa on todettu yhdeksän uutta tartuntaa, joista kahdeksan on kirjattu Kajaanissa ja yksi Sotkamossa. Kainuun sairaanhoitopiirin alue on koronaepidemian kiihtymisvaiheessa.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella on todettu yksi tartunta, joka on kirjattu Torniossa. Lapin sairaanhoitopiirin alueella ei tänään ole todettu uusia tartuntoja.

THL:n tilastoimissa luvuissa on tartuntoja useammilta päiviltä. Pääosa tartunnoista on todettu perjantaina 23. ja lauantaina 24. heinäkuuta.

Tällä hetkellä Suomessa sairaalahoidossa on 54 koronaviruspotilasta. Heistä viisi on perusterveydenhuollon hoidettavana, 40 erikoissairaanhoidossa ja yhdeksän tehohoidossa.

Keskiviikkona 21. heinäkuuta THL:n mukaan Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella oli hoidettavana koronavirustaudin vuoksi neljä henkilöä. Heistä kaksi oli hoidettavana erikoissairaanhoidon osastoilla, yksi perusterveydenhuollon osastolla ja yksi teho-osastolla.

OYSin erikoisvastuualueeseen kuuluvat Pohjois-Pohjanmaan, Länsi-Pohjan, Keski-Pohjanmaan ja Lapin sairaanhoitopiirit sekä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä.