Hir­vi­lu­vat myön­net­ty – katso, pal­jon­ko tuli Pu­das­jär­vel­le ja miten ne jaet­tiin

Oulunkaari muistuttaa: Toi­sel­le ko­ro­na­ro­ko­tuk­sel­le tärkeä tulla an­net­tu­na aikana

Pääkirjoitus: Tar­vi­taan ko­ro­na­pas­si, koska oh­jeis­tuk­set ja suo­si­tuk­set eivät enää auta

Tilaajille

Tai­val­kos­kel­la ha­lu­taan lii­ket­tä kirk­koon, mutta ei twerk­kiä alt­ta­ril­le: kir­kos­sa pe­lä­tään tanssia ja kirkon ul­ko­puo­lel­la pyhää – Koil­lis­maan some lei­mah­ti, kun tanssi mai­nit­tiin

Taivalkoskella halutaan tarjota mahdollisuus liikkeen sisällyttämiselle jumalanpalveluksiin.

Taivalkosken seurakunnan nuorisotyöntekijä Silja Huttu haluaa tuoda liikettä kirkkoon. Hän kirjoittaa parhaillaan opinnäytetyötä aiheesta Virsien kuvittaminen liikkeen avulla.

– Tarkoitus on saada virsiin liikettä, joka lähtee itsestä, ei väkipakolla. Vähän kuin tanssi muutenkin. Ei sitä harrasta tai tee, jos se ei lähde itsestä, Huttu sanoo.