VAALIKONE: Vastaa Ii­jo­ki­seu­dun vaa­li­ko­neen ky­sy­myk­siin ja katso kuka voisi olla eh­dok­kaa­si

ALUEVAALIT: En­nak­ko­ää­nes­tys päättyi – ­Pu­das­jär­vel­lä vai­sum­paa, Tai­val­kos­kel­la ak­tii­vi­sem­paa kuin maa­kun­nas­sa kes­ki­mää­rin

VESI- JA VIEMÄRI: Kas­vo­mas­kit ai­heut­ti­vat tu­kok­sen vie­mä­ri­ver­kos­tos­sa – pieni hai­rah­dus saattaa ai­heut­taa isot kulut ja lopulta se näkyy veden hin­nas­sa

Tilaajaetu: Ilmoita vauvasi mak­sut­ta mukaan Ii­jo­ki­seu­dun Vauvat 2021 -koos­tee­seen tästä!

Tilaajille

Syöt­teen yrit­tä­jil­lä va­raus­kir­jat taas täynnä – ul­ko­maa­lai­set tu­ris­tit ovat elin­tär­kei­tä oh­jel­ma­pal­ve­luy­ri­tyk­sil­le, toi­veis­sa ko­ro­na­ti­lan­teen va­kiin­tu­mi­nen

Pudasjärvi

Syötteellä riittää kuhinaa joulun ja vuodenvaihteen aikaan. Hotelli Iso-Syöte on ollut täyteen varattu joulun ja vuodenvaihteen. Pikku-Syötteen joulu oli kävijämääriltään kohtalainen ja ensi vuoden tilanne näyttää positiiviselta. Joulun ja välipäivien koronarajoitukset eivät aiheuttaneet massaperumisia.

Esa Ukonmaanahon porosafareille on ollut tulijoita joulukuun alusta ja tilauskirja näyttää täydeltä. Sama on tilanne Syötteen Eräpalvelujen huskysafareilla.