Mainos: Tilaa Iijokiseutu Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 4 kk 28 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Sote-uu­dis­tuk­sen ta­voit­tee­na ikä­ys­tä­väl­li­nen Poh­jois-Poh­jan­maa – muu­to­sag­net­ti haluaa pa­ran­taa pal­ve­lu­ja

Muutosagentti Rita Oinaan tehtävänäni on tukea ikäihmisten palveluiden kehittämistä Pohjois-Pohjanmaalla osana sote-uudistusta. Jo nyt käytössä olevia, tekniikan mahdollistavia palveluja ovat muun muassa lääkeautomaatit, jotka ovat yleistyneet käytössä.
Muutosagentti Rita Oinaan tehtävänäni on tukea ikäihmisten palveluiden kehittämistä Pohjois-Pohjanmaalla osana sote-uudistusta. Jo nyt käytössä olevia, tekniikan mahdollistavia palveluja ovat muun muassa lääkeautomaatit, jotka ovat yleistyneet käytössä.
Kuva: Martta Oinas-Panuma

Maakunnan muutosagentti Rita Oinas Pohjois-Pohjanmaan liitosta tietää, missä mennään alueen ikäihmisten palvelujen kehittämisessä. Osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta selvitetään nyt, millaisia palveluja tulevaisuudessa tarjotaan ja miten ne voidaan yhdenvertaisesti toteuttaa.

Oinas on aloittanut agenttina vuoden 2017 alussa ja jatkaa vielä vuoden 2018 loppuun saakka.

– Toimintamallien kehitystyö on menossa. Ihmiset ovat kiinnostuneita muutoksista ja kokevat palvelut tärkeiksi, hän kertoo saamastaan palautteesta.

Muutosagentti on halunnut kuulla nykyisistä epäkohdista, jotta niitä voidaan uudistuksessa korjata. Myös hyviä malleja on kerätty:

– Oulunkaari esittäytyy monissa palveluissa edukseen. Täällä esimerkiksi digitaalisia palveluja on kehitelty jo pitkälle, hän listaa ja lisää, että esimerkiksi vanhusten perhehoidossa kuntayhtymä on edelläkävijä, josta muut ottavat mallia.

Yhtenä muutosagentin tehtävänä onkin nostaa hyviä käytäntöjä esille ja jakaa tietoa.

– Työnimikkeestä huolimatta työni on hyvin avointa ja helposti lähestyttävää, Oinas naurahtaa.

Muutosagentit ohjaavat kehittämistyötä. Tavoitteena on osallistaa mahdollisimman paljon kansalaisia ja toimijoita.

– Motivoimme, innostamme ja kannustamme. Jo nyt mukana suunnittelutyössä on ollut paljon maakunnan väkeä.

PoPSTer-hankkeen loppuraportissa listataan tulevaisuuden sote-palvelujen tavoitteet. Yhtenä tavoitteena on antaa oikea apu oikea-aikaisesti.

– Esimerkkinä on välittömän avun tarpeeseen vastaaminen. Suunnitelmissa on perustaa maakunnan yhteyskeskus, josta saa nopeasti neuvontaa, ohjausta ja apua ja jossa olisi käytettävissä kaikki potilas- ja asiakastieto, Oinas nostaa esille esimerkin.

Oinas muistuttaa, että ikäihmisten määrä Pohjois-Pohjanmaalla lisääntyy kovaa vauhtia, vaikka samaan aikaan se on kasvava nuorten maakunta. Maakunta on myös laaja alue, jossa on erilaisia elinympäristöjä.

– Tavoitteena on ikäystävällinen Pohjois-Pohjanmaa, jossa maakunnan ikäihmiset asuvat kotona oman näköistä elämää tarvitsemansa tuen ja palvelun turvin, Oinas tiivistää.