TULVAT: Pu­das­jär­vel­le tul­va­va­roi­tus – Hyy­de­tul­vat kas­tel­leet mökkejä Poh­jois-Poh­jan­maal­la

KORONA: THL: Pu­das­jär­vel­lä jälleen seit­se­män uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – viime viikon ko­ko­nais­mää­rä rikki jo kes­ki­viik­ko­na

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

So­siaa­li­nen media tiedon vä­lit­tä­jä­nä: "Mi­nul­la on hyviä ko­ke­muk­sia niin pai­kal­lis­leh­den mutta myös so­siaa­li­sen median mah­dol­li­suu­des­ta vä­lit­tää tie­to­ja, jotka hyö­dyn­tä­vät no­peas­ti myös jul­kis­ta yh­tei­söä"

Yhteiskunnallisista ja asuinpaikkakuntamme asioista kiinnostuneina koemme olevamme onnekkaita, sillä voimme lukea paperilehdet jo aamukahvipöydässä. Arvostamme ja kiitämme varhaispostin kantajaa, joka puolenyön jälkeen tuo postilaatikkoomme lehdet oli sää kaunis tai myrskyinen, lämmin tai kylmä.  Lehtien lukemisen jälkeen minulla on tapana siirtyä lukemaan läppäriltäni sosiaalisen median viestejä WhatsApp;sta, joka toimii perheemme keskinäisenä viestimenä, ja Facebookista sinne valitsemieni kavereiden lähettämää viestintää. Kavereikseni olen nimennyt myös julkiset tahot kuten Taivalkosken kunnan- ja seurakunnan. Tähän aamuiseen tiedonhankintaan kuuluu myös kurkistus säätietoihin.

Koronaviruksen leviäminen maassamme aiheutti myös täällä Taivalkoskella eristäytymistä varsinkin meidän iäkkäiden keskuuteen. Tähän tyhjiöön sosiaalinen media toi uusia vaihtoehtoja. Siirtyessäni faceen eli sosiaalisen median piiriin se tapahtui siis jatkumona etsiessäni mahdollisuutta vuorovaikutukseen ystävieni, tuttavieni ja ruohonjuuritason taivalkoskelaisten kanssa. Taivalkoskelaisesta sukuhistoriasta kiinnostuneena toivoin myös keskustelua liittyen kuntamme ja kotikirkkomme menneisyyteen ja sieltä vieläkin säröilevään yhteisöllisyyteen. Asetin faceen liittymisen ehtona, että voin itse määritellä ketä haluan kaverikseni ja kenen viestejä haluan näkymään face-seinälleni.  Ymmärsin, että tällainen kavereihin perustuva jäsenyys kasvattaa yhteisöllisyyttä, ja että se on uudenlaisia kokemuksia ja läheisyyttä lisäävää.  Uskon myös, että sosiaalinen media on tullut täydentämään paikallislehtien tilaajilleen tuottamaa viestintää.

Minulla on hyviä kokemuksia niin paikallislehden mutta myös sosiaalisen median mahdollisuudesta välittää tietoja, jotka hyödyntävät nopeasti myös julkista yhteisöä. Kun Taivalkosken kunta tarvitsee nopeasti kuuluttaa asukkailleen tilanteesta, johon tarvitaan kuntalaisten apua, facen kautta ainakin osa kuntalaisista saa ilmoituksen nopeasti.  Sellainen oli aivan äskettäin eli ilmoitus vesijohtoveden vuorokausikulutuksen huomattavasta kasvamisesta. Asukkaita pyydettiin tarkkailemaan vedenvirtausta maastossa ja paineen alenemista sekä ilmoittamaan siitä kuntaan. Nopean ilmoittelun mahdollisuus on sekä kunnan että meidän kuluttajien etu ja menettely korostaa yhteisvastuullisuutta. Kunta tiedottaa yleensä heti kun vika on löytynyt sekä toivottavasti kiittää avusta ja vuorovaikutuksen toteutumisesta. Erikoisen kiitoksen ansaitsee myös tartuntatautilääkärimme, joka välittömästi ilmoittaa facessa uusista koronatartunnoista ja karanteeniin asetetuista.

Kotikirkostamme välitetään nykyisin Youtuben kautta jumalanpalvelukset sunnuntaisin. Aiemmin ne lähetettiin nettiin livenä, jolloin kirkonmenoja katselevat kauempanakin asuvat seurakuntalaiset voivat ilmoittaa katsovansa lähetystä. Vuorovaikutus toteutui, kun monet meistä liittyivät käsimerkein yhteiseen rukoukseen läsnä olevan seurakunnan mukana. Nykyiset livelähetykset kuuluvat hyvin, näin ainakin Kuusamosta ja Kemijärveltä. Kirkollisessa viestinnässä livelähetyksessä saatu vuorovaikutteinen palaute antaa jumalanpalveluksen toimittajallekin enemmän.  Kotikirkossamme toivotaan, että jumalanpalveluksiin osallistuttaisiin entistä enemmän korona-ajan päätyttyä. On kuitenkin mahdollista, että syrjäkylistä pitkien matkojen takaa se ei lisäänny.  Nettikirkko on löytänyt tiensä moneen kotiin, ja uusia helposti löydettäviä facekanavia tarvitaan. Ehkä näin syrjäisten seutujen kristittyjen seurakuntalaisten määrä ei vähene vaan kasvaa kuten arvoisa piispa Keskitalo asian ilmaisi.

Sosiaalisen median kautta viestiminen korostaa rakentavaa, vastuullista ja kunnioittavaa sanankäyttöä. Kaikista asioista ei tarvitse olla samaa mieltä. Jokaisen sananvapauteen kuuluu myös vastuu, joka sanankäytössä on erityisen painava. Vaitiolovelvollisuus on rikkumaton myös somessa.

Eevi Jaakkola