Lukijalta
Mielipide

Si­vu­ky­lil­lä asu­vil­le­pal­ve­lut ja näiden saa­ta­vuus tärkeää

Pudasjärvi

Vaalipostia
Pentti Kortesalmi
Pentti Kortesalmi
Kuva: Pentti Kortesalmi

Minulle on tärkeää sivukylillä olevien palveluiden laatu ja saatavuus. Kaupunkimme investointien määrä ja taloudenhoito on huolestuttanut ja minusta kaupunkimme investointitahtia tulee järkevöittää, jotta emme ylivelkaannu.

Investointeja ei voi eikä kannata laittaa kokonaan jäihin ja mielestäni tulevaisuuden investointina on hyvä käyttää etupainotteisesti rahaa terveydenhoitoon ja ennaltaehkäiseviin toimiin.

Myös oikea aikainen hoito on todella tärkeää, jotta mahdolliset orastavat sairaudet tai jo olevat eivät hoidon huonon saatavuuden takia pahene tarpeettomasti.

Ennaltaehkäisevä ja oikea aikainen hoito säästää tulevaisuudessa terveydenhoitokuluja ja parantaa samalla kaupunkimme asukkaiden elämänlaatua.

Vaikka monesti ajatellaan, että sivukylät tyhjenevät niin on kuitenkin ollut havaittavissa se, että kotikylässäni on ilahduttavan paljon lapsiperheitä ja nuoria joiden varhaiskasvatuspalvelut on turvattava jotta Pudasjärven elinvoima ei keskity pelkästään Kurenalustan alueelle ja sen välittömään läheisyyteen.

Vanhusten hoito ja asumistatukevat palvelut pitää olla yhdenvertaiset koko kaupunkimme alueella.

Mielestäni kaupunkiimme pitäisi palkata tai nimetä puolueeton asiamies, jonka toimenkuvaan kuuluisi auttaa ikääntyneitä ja heidän omaisiaan arkielämän haasteissa ja tulevissa kohtaamisissa byrokratian kanssa.

Pentti KortesalmiVasemmistoliitto