Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

Ylioppilaat: Pu­das­jär­ve­läi­nen kevään yli­op­pi­las Jesse Pyyk­kö­nen on toinen Suomen parhaan tut­kin­to­to­dis­tuk­sen saa­neis­ta – "Tämä oli yl­lä­tys, vaikka täh­tä­sin­kin hyviin ar­vo­sa­noi­hin"

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Tilaajille

Siuruan ää­nes­ty­sa­luet­ta ollaan yh­dis­tä­mäs­sä Ku­re­na­lan aluee­seen – syynä vä­häi­nen ää­nes­tä­jä­mää­rä

Pudasjärven äänestysalueiden määrä on vähenemässä.

Pudasjärven äänestysalueiden määrää suunnitellaan vähennettävän kuudesta viiteen.
Pudasjärven äänestysalueiden määrää suunnitellaan vähennettävän kuudesta viiteen.
Kuva: Risto Pikkupeura

Pudasjärven äänestysaluejakoon on tulossa muutoksia. Keskusvaalilautakunta on esittänyt kaupunginhallitukselle, että Siuruan äänestysalue yhdistetään Kurenalan äänestysalueeseen.

Muutoksen syynä on Siuruan äänestysalueen vähäinen äänestäjämäärä. Keskusvaalilautakunnan mukaan vähäisen äänestäjämäärän ja vaalisalaisuuden säilymisen vuoksi Siuruan äänestysalue tulisi liittää Kurenalan äänestysalueeseen.