Kuntatalous: Pu­das­jär­vel­lä ta­lout­ta so­peu­te­taan mil­joo­nil­la ta­voit­tee­na pal­ve­lui­den ja it­se­näi­syy­den säi­lyt­tä­mi­nen – kun­ta­lii­ton pää­eko­no­mis­ti puhuu jo kun­ta­lii­tok­sis­ta

Viheralueet: Luvassa muu­ta­kin kuin nur­mi­kon­leik­kuu­ta Pu­das­jär­ven vi­her­alueil­la – skeit­ti­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen mukana vii­si­vuo­tis­suun­ni­tel­mas­sa

Mainos: Syksyn supertarjouksena Iijokiseutu Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Rim­min­kan­kaan ke­hit­tä­mi­ses­sä paljon mah­dol­li­suuk­sia – ra­ken­ta­mis­alue voisi olla esi­mer­kil­li­nen maa­seu­tu­mai­nen puu­ra­ken­ta­mi­sen ke­hi­tys­koh­de

Rimminkankaan koulurakennukset odottavat purkamista.
Rimminkankaan koulurakennukset odottavat purkamista.
Kuva: Martta Oinas-Panuma

Pudasjärven kaupungin alueella on pula kuivista metsäisistä rakennuspaikoista, joiden tonttien koko olisi riittävä ja etäisyys keskustan palveluista olisi kohtuullinen.

Rimmin entisen koulualueen laajuus on noin 10 hehtaaria, joka mahdollistaisi alueelle suunnitella uusimpien normien ja vaatimusten mukaista rakentamistoimintaa.

Alue sijaitsee Mursunlammen tuntumassa, joka tarjoaa monipuoliset lähiliikunta mahdollisuudet, mikä on yksi alueen vetovoimatekijöistä. Valmiina on myös kunnallistekniikka kaukolämpöverkkoineen, mikä antaa valmiudet kehittää ja suunnitella aluetta uudenaikaiseen asuntorakentamiseen.

Lisäksi alue on kuivaa kangasmaata ja etäisyys keskustaan on lyhyt. Varsinkin kevyenliikenteen yhteydet ovat todella hyvät ja vielä paranevat, kun Hyvän olon keskus valmistuu siihen liittyvine liikennejärjestelyin.

Alueen rakentaminen tulisi toteuttaa ekologisten ratkaisuiden mukaisesti, esimerkiksi syntyvien energioiden talteen ottamisena ja häviöiden minimoimisena, sekä osana aurinkovoiman hyväksi käyttämisenä.

Auringonvalo puhtaana ja saasteettomana energiana on antanut kasvuvoiman puulle, joka olisi vallitsevana alueen rakennusmateriaalina. Rimminkankaan rakentamisalue olisi esimerkillinen maaseutumainen puurakentamisen kehityskohde viimeisempien tekniikoiden näyttämönä.

Reijo Talala