Joko luit: Lu­mi­ka­sat kas­va­vat Ku­re­na­lan park­ki­pai­koil­la – Pie­ta­ri­laan ja He­te­har­juun kul­je­te­taan tu­han­sia kuu­tioi­ta

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Pysyvää asu­tus­ta mök­ki­läi­sil­le Pu­das­jär­vel­lä – asia on edel­leen ke­hit­tä­mi­sen ar­voi­nen

Koronapandemian vaikutukset muuttavat työelämää ehkä pysyvästi. Etätyöstä ja monipaikkaisuudesta on tullut todellisuutta. Työskentely omasta kodista tai vapaa-ajan asunnosta, ajasta ja paikasta riippumattomana on täyttä totta.

Etätyön tekeminen vaatii toimivat, tehokkaat ja nopeat tietoliikenneyhteydet. Pudasjärvellä on tähän erittäin hyvät mahdollisuudet, sillä laajakaistaverkko tarjoaa tiedonsiirtonopeutena 100–1000 megabittiä sekunnissa (Mbps) -nopeuksia lähes koko Pudasjärven alueella.

Pudasjärvellä on viime vuosina kaavoitettu vesireittien varteen useita rantakaavoja, joita voidaan pitää merkittävänä vetovoimatekijänä. Rantarakentaminen on toteutunut sekä vapaa-ajan, että pysyvän asumisen rakentamisena.

Miten voisi pysyväksi asunnoiksi muuttaa vapaa-ajan asuntoja, joita Pudasjärvellä on runsaat 3400? Valtava mahdollisuus olisi saada esimerkiksi paluumuuttajia ja uusia asukkaita etätyöntekijöiksi vapaa-ajan asuntoihin ja näin saada heitä kartuttamaan verotuloja pitäjään.

Pudasjärven kaupungin toimesta on viime vuosina kaavoitettu Iijoen ja Livojoen rantareittejä, samoin Metsähallituksen Laatumaa on kaavoittanut esimerkiksi Puhosjärven, Valkiaisen, Nikujärven ja Kangasjärven ranta-alueita. Oma lukunsa muodostavat Syötteellä kaavoitetut alueet. Lehdistä olemme saaneet lukea, kuinka koko maassa rantamökkien ja mökkitonttien kauppa on käynyt vilkkaana. Esimerkiksi Pudasjärvellä kaava-alueiden rantamökkien hinnat ovat nousseet viime vuonna lehtien mukaan lähes kaksinkertaiseksi.

Muuttuva yhteiskunta ja muuttuvat olosuhteet ovat ohjanneet asumista ja työntekoa ruuhkaisista keskuksista väljempiin paikkoihin.

Keskusteluissa kuntalaisten ja mökkiläisten kanssa on ollut puhetta siitä, miten vapaan ajan asunnoista voisi saada pysyviä asuntoja. Pudasjärvellä on päivitetty uusi rakennusjärjestys, joka osaltaan voi antaa vastauksen vapaa-ajan asunnon muuttamista pysyväksi asunnoksi.

Asia on edelleen kehittämisen arvoinen koko kunnan kehittämisen näkökulmasta. Rantakaavojen loppuun saattaminen mahdollistaa Pudasjärven elinvoiman edistämistä ja uusien asukkaiden houkuttelemista maaseutukaupunkiimme.

Reijo TalalaKuntavaaliehdokas, Keskusta