Koulut alkaa: Pu­das­jär­vel­lä syys­lu­ku­kau­den kes­ki­viik­ko­na aloit­taa yli 900 pe­rus­as­teen op­pi­las­ta – katso kou­lu­jen op­pi­las­mää­rät

Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Tilaajille

Pu­das­jär­vi tyy­ty­mä­tön val­ta­kun­nal­li­sen väy­lä­ver­kon ke­hi­tyk­seen – vaatii ohi­tus­kais­to­ja Oulun ja Pu­das­jär­ven vä­lil­le, esittää ra­ta­yh­teyt­tä Oulusta Kuu­sa­moon

Väylävirasto pyytää lausuntoja valtion väyläverkon investointiohjelmaan vuosille 2022–2029. Pudasjärven kaupungin teknisen toimen laatimassa lausunnossa todetaan, etteivät tehdyt suunnitelmat ole tasavertaisia.

Suunnitelmissa on teknisen toimen mukaan unohdettu pohjoisten alueiden yhdenvertaisuus ja tärkeys koko Suomen huoltovarmuudelle. Laajoja pohjoisen alueita on jätetty kokonaan vaille investointiesityksiä ja niiden puuttumista ei ole riittävästi perusteltu.