Kuntatalous: Pu­das­jär­vel­lä ta­lout­ta so­peu­te­taan mil­joo­nil­la ta­voit­tee­na pal­ve­lui­den ja it­se­näi­syy­den säi­lyt­tä­mi­nen – kun­ta­lii­ton pää­eko­no­mis­ti puhuu jo kun­ta­lii­tok­sis­ta

Viheralueet: Luvassa muu­ta­kin kuin nur­mi­kon­leik­kuu­ta Pu­das­jär­ven vi­her­alueil­la – skeit­ti­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen mukana vii­si­vuo­tis­suun­ni­tel­mas­sa

Mainos: Syksyn supertarjouksena Iijokiseutu Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Pu­das­jär­ven riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­sen kuu­lu­mi­sia: Hir­vi­lu­vat ovat haussa, mutta vielä ei ole tietoa, milloin met­säs­tys alkaa

Hirviluvat ovat nyt haussa.
Hirviluvat ovat nyt haussa.
Kuva: Laura Seppä

Metsästysseurojen ja hirvenmetsästykseen aikovien seurueiden luvanhakijoiden olisi syytä tutustua alla olevaan sivustoon ja ohjeisiin: https://riista.fi/metsastys/lupien-haku/pyyntiluvat/hirvielaimet/

Hirvieläimen pyyntilupaa on haettava viimeistään 30. päivänä huhtikuuta Suomen riistakeskukselta. Sekä sähköisen että paperisen hakemuksen tulee olla perillä viimeistään viimeisenä määräpäivänä 30.4.2021 kello 16.15.00.

Jotta on päästy tähän vaiheeseen, on Pudasjärvellä valtion mailla metsästävien pitänyt hakea ns. alueosoitus, ellei sitten hirvilupia hakevassa porukassa ole pelkästään paikkakuntaoikeuden omaavia metsästäjiä.

Tätä rumbaa sivusta seuranneena täytyy todeta, että metsästyspaineet Pudasjärven valtion maille ovat viime vuosina kasvaneet, liekö selittävänä tekijänä poronhoitoalueen ulkopuolella olevat susipaineet tai sitten Pudasjärven tasaisena pysynyt hirvikanta.

Paikallisella tasolla Pudasjärven riistanhoitoyhdistys on kokoontunut kahdesti ja palaveria on pidetty myös Oulun riistakeskuksen vastuuhenkilöiden ja Oulu 2 -hirvitalousalueen jäsenten kanssa.

Riistanhoitoyhdistyksen hallitus onkin tulevaa hirvikautta ajatellen hyväksynyt riistakeskuksen esityksen Pudasjärven jakamisesta kanteen hirviverotuslohkoon, olkoon ne nyt nimeltään eteläinen ja pohjoinen lohko.

Lohkojen raja kulkee tielinjassa Puolanlangantie (KT78), Kuusamontie (VT20), Ranuantie (KT78), Siuruantie (KT855).

Oulun riistakeskuksen selvityksessä on ilmennyt, että viime kautena pohjoisessa lohkossa ammuttiin eläimiä 680 eli 1,81/1000 ha, vasojen kaatoprosentti oli 43,8.

Eteläisen lohkon vastaavat luvut ovat 234 hirveä eli 1,11/1000 ha, vasoja 41 %.

Lupia alueille oli myönnetty tasasuhteessa hehtaareihin nähden. Myös hirvien aiheuttamat metsävahingot tukevat hirvikannan määrällistä jakautumista lohkojen välille.

Luken antamien hirvikanta-arvioiden perusteella on tulevan syksyn lupamääriksi Oulu 2 -hirvitalousaluepalaverissa määritelty 720–760. Edellisen vuoden lupamäärä oli 856 ja kaatoprosentti 84. Saaliiksi muuttui täten 717 lupaa.

Riistanhoitoyhdistyksen hallitus päätti esittää lupamääräksi 760 lupaa, mitkä jaettaisiin siten, että eteläinen lohko saisi 225 lupaa ja pohjoinen 535 lupaa. Hallitus edellyttää lupapäätöksiin myös aikuisehtoa siten, että 50 % kaadetuista hirvistä on vasoja. Lisäksi suositellaan puolet aikuisten luvista olevan uroita ja puolet naaraita.

Kun aiemmin oli ns. tasajako koko Pudasjärven alueella, nyt pohjoinen saa 25,4 % enempi suhteessa lupia. Huomattakoon, että molemmat lohkot saavat kuitenkin enempi lupia kuin mitä viime vuonna niissä tosiasiallisesti käytettiin.

Hallitus päätti lohkojaosta niillä reunaehdoilla, että lohkojakoa ja lupamäärää lohkojen välillä seurataan vuosittain ja päätetään asian jatkosta sen mukaan, miten metsästys on mennyt ja minkä verran ja minkälaisia hirviä on kaadettu.

Vasaprosentti on tärkeä tekijä, samoin kuin uros/naaras-suhde aikuisissa eläimissä.

Lohkojaolla pyritään nimenomaan turvaamaan tasainen ja tasalaatuinen hirvikanta koko Pudasjärven alueella.

Tämänkaltaisen lohkojaon on mahdollistanut riistakeskuksen parantuneet järjestelmät, joilla lupia määrättäessä kartta-aineisto voidaan digitoida ja riistapäällikön mukaan jokainen aari voidaan huomioida erikseen oikeaan lohkoon. Näin ollen lohkojen reunassa olevat seurat/seurueet saavat lupansa sen mukaan, missä maat sijaitsevat.

Työtähän tämä tietenkin teettää, vaan riistapäällikkö lupasi lupien olevan käsissä, kun se hetki koittaa – niin se onkin epävarmaa vielä, milloin se hetki on. Muuttuuko hirvenmetsästyksen aloitus aiemmaksi vai ei!

Melkein päivittäin meikäläiseltä kysytään ampumakokeista ja että tuleeko lisää ns. armovuosia.

Armovuosista en tiedä. Sen tiedän, että Suomussalmella ammutetaan koeammuntoja koko ajan ja uskonpa, että toukokuussa Hanhiojallakin paukkuu, vaan kuka nykyaikana mitään tietää.

Vesa TeivaanmäkiToiminnanohjaaja Pudasjärven rhy