Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

Ylioppilaat: Pu­das­jär­ve­läi­nen kevään yli­op­pi­las Jesse Pyyk­kö­nen on toinen Suomen parhaan tut­kin­to­to­dis­tuk­sen saa­neis­ta – "Tämä oli yl­lä­tys, vaikka täh­tä­sin­kin hyviin ar­vo­sa­noi­hin"

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Pu­das­jär­ven met­sä­pal­ve­lu sai mer­kit­tä­vän tun­nus­tuk­sen – yh­teis­voi­min Stora Enson Täh­ti­yri­tyk­sek­si

Osmo (vasemmalla) ja Timo Pesälä, Keijo Tauriainen, Jouni Pesälä, Marko Tauriainen sekä Sakari Lauhikari olivat saadusta palkitsemisesta yllättyneitä mutta tyytyväisiä. Tietääpä nyt, että oikeita asioita on tehty ja mukana pysytty, he sanovat. Palkinnon kunniaksi yhtiö tarjosi kakkukahvit kaikille työntekijöille.
Osmo (vasemmalla) ja Timo Pesälä, Keijo Tauriainen, Jouni Pesälä, Marko Tauriainen sekä Sakari Lauhikari olivat saadusta palkitsemisesta yllättyneitä mutta tyytyväisiä. Tietääpä nyt, että oikeita asioita on tehty ja mukana pysytty, he sanovat. Palkinnon kunniaksi yhtiö tarjosi kakkukahvit kaikille työntekijöille.
Kuva: Toivo Kiminki

Kolmisenkymmentä vakituista työpaikkaa tarjoava Pudasjärven metsäpalvelu Oy sai toukokuun lopulla Venäjän Kostamuksessa järjestetyssä metsäyhtiö Stora Enson Pohjois-Suomen alueen tilaisuudessa merkittävän tunnustuksen.

Pohjois-Suomen alue kattaa jokseenkin puolet yhtiön puunhankinta-alueesta. Palkittava Tähtiyrittäjä valitaan vuosittain. Pudasjärven metsäpalvelun toiminta-alueena ovat Pudasjärvi ja Taivalkoski.

Yhtiö on kahden perinteisen pudasjärveläisen metsänkorjuuyrityksen, Metsäpesälän ja Veljekset Tauriaisen kuutisen vuotta sitten perustama. Malliin päädyttiin Osmo, Timo ja Jouni Pesälän mukaan tavoitteena pitää tutun alueen hakkuutyöt omilla yrityksillä.

Siinä on onnistuttu, voivat todeta myös toisen osapuolen omistajat Keijo, Marko ja Jani Tauriainen. Vaikka molemmat osakkuusyritykset omistavat koneensa, hoituu koko korjuuketju yhteisen suunnittelun alla.

Saman lipun alla puuta kaataa ja pinoon ajaa kahdeksan hakkuu- ja ajokoneen käsittävää korjuuketjua. Niitä siirrellään leimikoiden välillä kolmella lavettiautolla.

Palkitsemisen perusteissa todetaan yhtiön osoittaneen asiakaslähtöistä, luotettavaa ja laadukasta yrittäjätoimintaa. Osmo Pesälä pitää yhtiön toiminnan kannalta riittävän pitkiä sopimuksia välttämättöminä. Nyt sellainen kattaa nelisen vuotta, joten tilanne on turvallinen yrittäjän kannalta.

– Toki ala on muuttunut siitä kun itse ja Simo ja Esko Tauriainen alalla aloittaneet olemme. Silloin työ oli metsurien hakkaaman puutavaran ajoa. Nyt mukaan on tullut myös suunnittelua ja metsäpalveluiden tarjoamista yhteistyökumppanin asiakkaille.

Stora Enson mukaan Pudasjärven metsäpalvelu on kehityskykyinen ja joustava toimija, joka pystyy vastaamaan muuttuviin haasteisiin loistavasti. Yrityksessä näkyy aloitteellisuus ja aito vastuunkanto sekä erinomaisen huolelliset työsuoritukset.

Pesälät ja Tauriaiset pitävät toiminta-aluettaan hyvänä puunkorjuun kannalta. Puun saannissa ei ole ollut ongelmia. Vuosittainen puunkorjuumäärä on ollut noin 150 000 kuutiometriä. Lisäksi hakataan yksityisten metsistä noin 30 000 kuutiota. Metsäpesälän koneilla tehdään maanmuokkausta puunkorjuualuetta laajemmallakin.

Vuosien mittaan on vastuuta korjuuketjusta siirretty lisää yritysten kontolle

Vuosien mittaan on vastuuta korjuuketjusta siirretty lisää yritysten kontolle. Pudasjärven metsäpalvelussa operaatioesimies Sakari Lauhikari suunnitellee työmaiden järjestyksen StoraEnson ostomiehiltä saatujen leimikkotietojen pohjalta.

– Tehtaiden ja sahojen puuntarpeen mukaan korjuu etenee. Koneiden siirrot pyritään hoitamaan omalta kannalta edullisimmin. Oman porukan lisäksi tarvitaan ulkopuolisia traktoriyrittäjiä talviteiden kunnostuksessa. Metsuriyrittäjät ja kesätyöntekijät hoitavat taimikoita ja istuttavat uutta metsää Stora Enson sopimusasiakkaiden metsissä.

Yrittäjät kiittelevät hyvin sitoutuneita työntekijöitään. Osaavia miehiä löytyy, siitä voi kiitellä OSAO:n Taivalkosken yksikössä annettavaa koulutusta. Tosin Pesälät ja Tauriaiset naurahtavat työssä tarvittavan tarkkuuden ja nopeuden kertyvän vasta käytännön työssä.

Palautteesta suorin tulee metsänomistajilta. Yrittäjät vakuuttavat, että niin kiire ei korjuuta aloittaessa saa olla koskaan, ettei heitä ehdi jututtaa.

Neuvojakin palkitun yrityksen pyörittäjillä isännille on. Metsätiet pitäisi laittaa nykyistä parempaan kuntoon ja talvikorjuun mahdollistavia piennarteitä kannattaisi tehdä lisää.