Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

Ylioppilaat: Pu­das­jär­ve­läi­nen kevään yli­op­pi­las Jesse Pyyk­kö­nen on toinen Suomen parhaan tut­kin­to­to­dis­tuk­sen saa­neis­ta – "Tämä oli yl­lä­tys, vaikka täh­tä­sin­kin hyviin ar­vo­sa­noi­hin"

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

metsä pesälä
Pudasjärven metsäpalvelu sai merkittävän tunnustuksen – yhteisvoimin Stora Enson Tähtiyritykseksi

Pu­das­jär­ven met­sä­pal­ve­lu sai mer­kit­tä­vän tun­nus­tuk­sen – yh­teis­voi­min Stora Enson Täh­ti­yri­tyk­sek­si

29.06.2016 05:00