VANHUSTEN VIIKKO: Pu­das­jär­vel­lä hyö­dyn­ne­tään vähän kor­jaus­avus­tuk­sia – van­hus­ten asun­to­jen korjaus mah­dol­lis­taa ikään­ty­mi­sen kotona

MAANVILJELY: Ohra kasvaa rehuksi Pu­hok­sen ran­nal­la – Eero Hyt­ti­nen ei oman viljan rieskaa ei ole pais­ta­nut: Viljely on työ­läs­tä, mutta lop­pu­tu­los pie­nen­tää re­hu­las­kua

Mielipidekirjoitus

Pu­das­jär­ven ko­koo­muk­sen Katri Vir­ta­nen: Vielä kerran paik­ka­jaos­ta

Pudasjärvi

Katri Virtanen piti puheen Pudasjärven torin avajaisissa.
Katri Virtanen piti puheen Pudasjärven torin avajaisissa.
Kuva: Riika Tauriainen

Pudasjärven Kokoomuksen vaalitulos oli ennakkoasetelmien mukainen. Kuudella ehdokkaalla saatu paikka ja alustava paikkajako on tyydyttävä. Yhden edustajan mandaatilla vaikuttamismahdollisuus on hankalaa paikkoja jaettaessa ja siksi on äänestäjien arvostamista yrittää neuvotteluilla ja vaaliliitolla hankkia puolueelle lähtötilannetta enemmän vaikuttamispaikkoja. Mieluiten jokainen puolue menestyisi hyvällä vaalituloksella, mutta nyt päätöksenteosta tulee demokraattisempaa usean puolueen ollessa mukana päätöksenteossa.

Kokoomus ei olisi saanut muilla vaihtoehdoilla parempaa paikkatulosta, vaikka niin väitetäänkin, koska pienpuolueet eivät olleet kaikki mukana mahdollisissa, erilaisissa vaaliliitoissa. Kannattaa kuitenkin miettiä pelisääntöjä siinä, miten äänestäjien antamaa tulosta käytetään paikkoja jaettaessa. Nyt tieto vaihtoehdoista vaihteli sen mukaan, kuka asiaa kommentoi ja toi väärinkäsityksiä. Esimerkiksi hallituksen ja valtuuston puheenjohtajuuksien jaosta tulee olla selkeä kuva, miten ne jaetaan. Ei pelkästään ’totutun tavan mukaan’. Ensimmäinen valtuusto tulee sinetöimään neuvotellun paikkajaon.

Tekninen vaaliliitto liittyy paikkajakoon, ei puolueiden sulautumiseen yhdeksi vaikuttajaksi. Kokoomus on saamassa yhdellä edustajalla (aikaisemmasta uutisoinnista poiketen) hyvinvointivaliokunnan varapuheenjohtajan paikan, paikan tarkastus- ja viranomaislautakunnassa. Lisäksi saimme paikan Oulunkaaren palvelutuotantolautakunnassa. Aktiivisesti pyrimme myös työryhmiin, maakuntaliiton ja Oulunkaaren paikkoihin jäseneksi, kaupungin tytäryhtiöiden hallituksiin ja henkilökohtaisesti tavoittelen esimerkiksi OSAOn ohjausryhmän jäsenyyttä.

Uskon vakaasti, että keskustelemalla ja katsomalla yhteistä tavoitetta kohden saamme aikaan tarkoituksenmukaisia päätöksiä. Mukavia päätökset eivät aina ole. Tuleva valtuustokausi on täynnä   sopeuttamista, muutoksia ja uusia avauksia.


Katri Virtanen

Pudasjärven Kokoomus ry