Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

NÄIHIN AIKOIHIN: Näihin ai­koi­hin 13: Tulva vei tuo­ma­ri­ko­pin, nätti karhu ilah­dut­ti pi­ha­pii­ris­sä – mutta mitä tehdään pi­le­tos­suil­la?

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Pu­das­jär­ven ko­koo­muk­seen lisää vas­tuun­kan­ta­jia – kun­ta­vaa­li­oh­jel­ma jul­kais­tiin

Pudasjärven Kokoomuksen vuosikokous oli yhtenäinen, vaikka viimeaikaiset valtakunnan tason äänestysten reaktiot ovat olleet kentällä kuohuttaviakin. Kokouksessa oltiin yksimielisiä fokuksen keskittämisestä kuntavaaleihin.

Yhdistyksellä ja tulevilla valtuutetuilla todettiin olevan töitä kunnan elinvoimaisuuden ja lähivuosien veto- ja pitovoiman vahvistamisessa.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Kinnunen, varapuheenjohtajaksi Hilkka Parkkisenniemi, sihteeri -rahastonhoitajaksi Katri Virtanen ja hallituksen jäseniksi tulivat uusina Aila Helve ja Anne Pääaho.

Kokouksessa julkaistiin myös Kokoomuksen kuntavaaliohjelma, jossa pääotsikot ovat

1. Yrittäjien, yritysten ja työllisyyden tukeminen: ”Yhteinen kakku kasvaa vain työtä tekemällä ja yrittämällä.”

2. Strategiatyön kehittäminen ja kuntatalouden vakauttaminen: ”Siksi sydän on oikealla.”

3. Kuntalaisten osaamisen ja valmiuksien kehittäminen: ”Koulutus on mahdollistamista ja mahdollistaminen on tasa-arvoa.”

4. Kuntalaisten hyvinvoinnin lisääminen: ”Lisätään palveluiden laatua, ei hallintoa.”

Kokouksessa todettiin yhdistyksen jäsenmäärän kasvaneen, mikä ei välttämättä näy vielä näissä vaaleissa ehdokasasettelun määrässä, mutta toiminnan ja tulevaisuuden osalta oltiin toiveikkaita. Nuorten mukaantulo yhdistyksen toimintaan on terve suuntaus ja nuoret pääsevät kasvamaan kokeneempien rinnalla kohti uusia haasteita.

Pitkäaikaista kunnallispoliitikkoa Aune Ekdahlia muistettiin ja kiitettiin hänen muuttaessaan paikkakunnalta.

Pudasjärven Kokoomus