Vuoden Yrittäjä: Kon­tio­tuo­te Pu­das­jär­ven vuoden yrit­tä­jä – Teh­taan­joh­ta­ja Mikko Suon­taus­ta: "Pal­kin­to on omis­tet­tu hyville ja osaa­vil­le työn­te­ki­jöil­le"

Mainos: Black Friday -tarjouksena Iijokiseutu Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

Tilaajille

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin ke­hit­tä­mis­ra­haa ei aiota pie­nen­tää – pe­rus­suo­ma­lais­ten aloit­teel­le ei kan­na­tus­ta kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa

Pudasjärvi

Pudasjärven kaupunginhallituksen esityksessä ei lämmetä perussuomalaisten valtuustoaloitteessaan esittämälle ajatukselle pienentää kehittämisrahaa ja varojen käyttämistä sivistys- ja hyvinvointitoimen menojen kattamiseen. Aloitteessa esitetään rahastoa pienennettäväksi 250 000 euroon ensi vuodesta alkaen

Kaupunginhallituksen käsittelyn pohjana olevassa esityksessä todetaan, että ensi vuoden talousarvioon on tehty 400 000 euron varaus kehittämisrahaston käytöstä. Varauksesta on jo päätökset 292 500 euron osalta, joten 107 500 euroa jää vielä käytettäväksi talousarviovuoden aikana rahaston sääntöjen mukaisiin hankkeisiin.

Kehittämisrahastoa voi käyttää vain rahaston sääntöjen mukaiseen toimintaan, joten sitä ei voi käyttää sivistys- ja hyvinvointitoiminnan toiminnan käyttötalouden menojen kattamiseen. Rahaa käytetään hankkeisiin, joihin ei ole varattu talousarviossa rahaa.

Black Fridayn tarjous!

Digi 3 kk 1 kk hinnalla