LIIKENNE: Lop­pu­vuo­si on po­ro­ko­la­rei­den syn­kin­tä aikaa – Am­mat­tiau­toi­li­ja: "Kai­kil­la po­roil­la pitäisi olla hei­jas­tin. Olen vält­tä­nyt kym­me­niä ko­la­rei­ta, kun olen ha­vain­nut hei­jas­tin­po­ron"

OSAO: Am­mat­ti­opis­toa ollaan muut­ta­mas­sa Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­ta­lol­le – Toi­veis­sa on, että opis­ke­li­jat ja kau­pun­gin johto oli­si­vat saman katon alla jo ensi syksynä

Talousarvio: Bud­jet­ti­esi­tys läpi kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa: Pu­das­jär­vel­le tehdään yli kaksi mil­joo­naa euroa yli­jää­mäis­tä ta­lou­sar­vio­ta, mutta liik­ku­ma­va­raa ei silti ole

Poh­jois-Poh­jan­maal­la tehdään pääl­lys­tys­töi­tä tou­ko–­lo­ka­kuus­sa – tällä vii­kol­la työt alkavat Ne­los­tiel­lä Iin poh­jois­puo­lel­la, yltävät myös Tai­val­kos­kel­le

Pohjois-Pohjanmaalla suoritetaan toukokuun ja lokakuun välisenä aikana päällystys- ja tiemerkintätöitä.

Tällä viikolla päällystystöitä aloitetaan valtatiellä 4 Iin ja Olhavan välillä. Myös Oulun kohdalla moottoritiellä töitä tehdään 10 kilometrin matkalla. Pohjois-Pohjanmaan valtateistä päällystystöitä tehdään myös valtateillä 8 ja 22 Siikajoella, Limingassa, Muhoksella, Vaalassa ja Taivalkoskella.

Pohjois-Pohjanmaalla teitä päällystetään noin 180 kilometrin verran. Työt sisältävät päällysteiden uusimista, tienrakenteen parantamista, kuivatuksen parantamista ja erilaisia paikkauksia.

Päällystystyömailla alennetaan nopeusrajoituksia työn ajaksi. Monissa kohteissa otetaan käyttöön liikennevalot ja saattoauto, jotka ohjaavat liikenteen turvallisesti työmaan ohi.