Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen pelastusjohtajan vastine Syötteen paloasemaa koskevaan kirjoitukseen

Vastine mielipidekirjoitukseen Iijokiseutu-lehdessä 30.9.2020: Pelastustoimen lakisääteisten palveluiden palvelutasosta on säädetty pelastuslain 28–29 §:ssä. Säädösten mukaan pelastustoimen palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia.

Palvelutason mitoittamiseksi pelastustoimen on selvitettävä alueella esiintyvät onnettomuusuhat ja niistä aiheutuvat riskit sekä määritettävä niiden perusteella toiminnan tavoitteet, käytettävät voimavarat ja palvelujen taso.