Joko luit: Pu­das­jär­ven Ryh­mä­ko­ti Kort­tees­sa alkoi uusi ak­tii­vi­sem­pi arki – tältä näyttää vas­ta­val­mis­tu­nees­sa ko­dis­sa, joka on asuk­kai­den mie­les­tä unel­mien täyt­ty­mys

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Onko ih­mis­kun­ta vii­sas­tu­nut – "Näyt­tää olevan, että asei­siin säm­pä­tyt varat eivät ole olleet tär­kei­tä ta­val­lis­ten ih­mis­ten hy­vin­voin­nin pa­ran­ta­mi­seen, vaan niillä ta­pe­taan ja sä­re­tään aina jos­sa­kin päin maail­maa"

Pudasjärvi

Kun on seurannut joitakin vuosikymmeniä maailman menoa ja yrittänyt ajatella ns. positiivisesti valtioiden johtohenkilöiden ja heidän alamaistensakin toimia ja lausuntoja, niin kohtalaisen pian havaitsee, miten ristiriitaisia ne monesti ovat.

On ihmeellistä, että jos joku kysyy, että valmisteletteko te sotatoimia, niin pokerinaamalla vakuutellaan, että ei missään nimessä. Mutta jonkin ajan kuluttua saa huomata, että maailmalla on taas se ja se valtio tai itsenäiseksi pyrkivä alue haluaisi itsenäistyä ja päättää itse asioistaan.

Mutta kun ei satu emomaalle passaamaan, niin hehkuttelu alkaa ja nöyrinä on alistuttava, tai ropina alkaa kuulumaan. Kärsimään joutuu lapset ja muut syyttömät ihmiset, eikä kärsimykset pääty, vaikka rytinä loppuisikkin, vaan traumoja joutuu osa ihmisistä kärsimään koko elämänsä ajan.

Allekirjoittanutkin muistaa, kun velimies ja setä kaatuivat vuoden  1944 syksyllä. Toiselta sedältä oli jo aiemmin mennyt käsi, ja elämä oli korttiannoksien varassa.

Mutta niin näyttää olevan, että aseisiin sämpätyt varat eivät ole olleet tärkeitä tavallisten ihmisten hyvinvoinnin parantamiseen, vaan niillä tapetaan ja säretään aina jossakin päin maailmaa.

Olisi oikein mukavaa, jos ihmiskunta voisi elää rauhanomaista rinnakkaineloa ja asiat neuvoteltaisiin.

Mutta eleläänhän ja nautitaan valoisista kevättalven säistä. Hiihdellään, jotka pystyvät, eikä kävelykään tee pahaa.

Hyvää jatkoa!


Erkki Honkanen