TAIVALKOSKI: Suuret muu­tok­set pu­hut­ta­vat Tai­val­kos­kel­la – kun­nas­sa kes­kus­tel­laan nyt etenkin Kiin­teis­tö­osa­ke­yh­tiö Koil­lis­maa­kes­kuk­sen kun­nos­ta sekä kiin­teis­tös­sä si­jait­se­van ui­ma­hal­lin ja ho­tel­lin koh­ta­los­ta

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI: Eh­dok­kaat Hir­si­kam­puk­sen apu­lais­reh­to­rik­si ja Pu­das­jär­ven kau­pun­gin re­surs­si­pääl­lik­kök­si haas­tat­te­luun – katso nimet jutusta

Mielipidekirjoitus

Met­sä­ti­lan suo­ra­myyn­ti kan­nat­taa aina vält­tää: "Met­sä­ti­la-ar­vion met­sä­ta­lou­del­li­sen arvon ja mark­ki­na­hin­nan ero on myyjän nä­kö­kul­mas­ta iso on­gel­ma, mikäli met­sä­ti­lan myy oma­toi­mi­ses­ti suo­ra­myyn­nil­lä suo­raos­ta­jil­le"

Metsätilan arvio kannattaa aina tehdä.
Metsätilan arvio kannattaa aina tehdä.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Metsätila-arvio tehdään yleisimmin summa-arvomenetelmällä: puuston arvon, maapohjan arvon, taimikoiden arvon ja mahdollisen odotusarvon summasta tehdään kokonaisarvon korjaus jolloin päästään ns. metsätaloudelliseen arvoon tai ns. käypään arvoon. Metsätilan markkinahinta voi olla kuitenkin huomattavasti korkeampi kuin metsätaloudellinen arvo tai käypä arvo: alla kaksi esimerkkiä toteutuneista metsätilakaupoista viime vuodelta.

1) Posio n. 97,7 ha, 12/2021 n. Metsätila-arvion metsätaloudellinen arvo n. 115000 euroa ja markkinahinta 160000 euroa. Markkinahinta oli + 58,1 % / + 54600 euroa yli metsätaloudellisen arvon.

2) Pudasjärvi n. 136,5 ha, 02/2021. Metsätila-arvion metsätaloudellinen arvo n. 154615 euroa ja markkinahinta 255 000 euroa. Markkinahinta oli + 64,9 % / + 100385 euroa yli metsätaloudellisen arvon.

Metsätila-arvion metsätaloudellisen arvon ja ja markkinahinnan ero on myyjän näkökulmasta iso ongelma, mikäli metsätilan myy omatoimisesti suoramyynnillä suoraostajille, jolloin ostaja saa käytännössä määrittää hinnan. Metsätilan myyjien kannattaa aina välttää metsätilan suoramyynti ja käyttää metsätilan myynnissä apuna sellaista metsäkiinteistönvälittäjää, joka tuntee metsätilan markkinahinnan määräytymisen perusteellisesti erilaisten metsätilojen kohdalla. Lisäksi metsäkiinteistönvälittäjän tulee hallita metsätilan myyjän, ostajan, välittäjän ja tila-arvion tekijän vastuut, velvollisuudet ja oikeudet metsätilakauppaan liittyen.

Tuomo Liikanen,(OTM, LKV, metsätalousinööri AMK) Rovaniemi toimitusjohtaja, Suomen Metsätilakauppa LKV