Hir­vi­lu­vat myön­net­ty – katso, pal­jon­ko tuli Pu­das­jär­vel­le ja miten ne jaet­tiin

Oulunkaari muistuttaa: Toi­sel­le ko­ro­na­ro­ko­tuk­sel­le tärkeä tulla an­net­tu­na aikana

Pääkirjoitus: Tar­vi­taan ko­ro­na­pas­si, koska oh­jeis­tuk­set ja suo­si­tuk­set eivät enää auta

Tilaajille

Mat­kai­li­ja­vir­rat Pu­das­jär­vel­lä jo suu­rem­mat kuin ennen koronaa – Tuo­mi­vaa­ra: "Koko Pu­das­jär­vi on enemmän ko­ti­mais­ten mat­kai­li­joi­den kiin­nos­tuk­sen koh­tee­na"

Pudasjärvi

Pudasjärven Kehitys Oy.n toimitusjohtaja Riikka Tuomivaaran mukaan Pudasjärven alueen matkailijavirrat ovat jopa hieman suuremmat kuin ennen koronaa. Pudasjärven Kehityksen matkailun yrityskehittäjä Jukka Koutaniemi korostaa, että suotuisan kehityksen taustalla on kotimaan matkailun kasvun jatkuminen.

- Koko Pudasjärvi on enemmän kotimaisten matkailijoiden kiinnostuksen kohteena, emmekä alueena ole kovin paljon olleet aikaisemminkaan riippuvaisia kansainvälisistä matkailijoista. Toki isommat hotellit Syötteellä kaipaavat kansainvälisiä asiakkaita, mutta nekin ovat enimmäkseen pieniä ryhmiä tai omatoimimatkailijoita, sanoo Koutaniemi Oulun kauppakamarin tiedotteessa.