Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

NÄIHIN AIKOIHIN: Näihin ai­koi­hin 13: Tulva vei tuo­ma­ri­ko­pin, nätti karhu ilah­dut­ti pi­ha­pii­ris­sä – mutta mitä tehdään pi­le­tos­suil­la?

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Lasten ja nuorten lii­kun­nas­ta Pu­das­jär­vel­lä – Nyt tar­vi­taan roh­kei­ta avauk­sia niin lii­kun­nan har­ras­ta­mi­sen kuin kil­pa­ur­hei­lun mah­dol­lis­tu­mi­sek­si

Liikunta-alan toimijoina olemme huolissamme koronaepidemian vaikutuksesta lasten ja nuorten liikuntatottumuksiin.

Suositus lasten ruutuajaksi oli pitkään kaksi tuntia päivässä. Koronan takia etäopetus aiheuttaa päivittäin usean tunnin ruutuajan, pelien pelaaminen ja ystävien kanssa viestittely somessa lisäävät vielä tuota paikallaan oloa ja liikkumisen vähäisyyttä.

Mikäli lapsen perheessä ei aktiivisesti kannusteta ulkoiluun tai liikkumiseen, saattaa lapsen luontainen liikkuminen olla todella vähäistä.

Se voi olla jo terveysuhka.

Lasten liikunnan suosituksetkin ovat antaneet periksi passiivisuudelle ja lasten odotetaan liikkuvan tunnin päivässä, aikaisemman kahden tunnin sijaan. Varhaiskasvatuksessa lapsille suositellaan noin kolmen tunnin päivittäistä liikkumista.

Peruskoulun 5. ja 8. -luokkalaisille tehtävät MOVE-testit kuvaavat lasten fyysisen toimintakyvyn tasoa eivätkä nekään imartele nykylapsia. Kestävyyskunto on alentunut, mikä on ymmärrettävää, kun askelia ei oteta. Tämä tarkoittaa vaikeuksia jaksamisessa koulupäivien aikana ja arjen vaatimuksissa.

Muitten toiminnan osa-alueitten kohdalla tuloksissa ei ole suuria muutoksia. Pohjois-Pohjanmaalla tulokset ovat hieman parempia kuin Etelä-Suomessa.

Istuva elämäntapa ja liikunnan yksipuolisuus näkyvät kuitenkin lasten ja nuorten kehon liikkuvuuden haasteissa. Lapsi ja nuori tarvitsevat monipuolista liikuntaa kasvun ja kehityksen tueksi.

Lasten ja nuorten painonhallinta edellyttää ravinnon lisäksi säännöllistä liikuntaa. Kun päivittäistä liikkumista ei ole, lasten paino nousee. Armeijan aloittaneiden huonokuntoisten määrä on lisääntynyt ja nyt jo tarvitaan valmennusta, jotta nuoret pystyvät aloittamaan palvelun.

Aikuisiällä tämä tarkoittaa kangistuvia niveliä, liikerajoitusta ja toimintakyvyn heikkenemistä kipuineen sekä liikapainon aiheuttamaa kohtuutonta kuormitusta nivelille ja toimintakyvylle.

Pudasjärvellä vapaaehtoiset ohjaajat ja valmentajat tekevät tärkeätä työtä mahdollistaessaan lasten ja nuorten liikunnan harrastamisen. Olosuhteet liikkumiseen ovat pääsääntöisesti hyvät.

Toki jäähalli puuttuu, keilahallia kaivataan, frisbeegolfradan viimeistely on vaiheessa, golfradalle tarvitaan lisäkäsiä kentän hoitoon, koulutettuja ohjaajia on vähän, ohjaajien vaihtuvuus on suurta paikkakunnalta muuton takia eikä taloudellisia mahdollisuuksia kokoaikaisten valmentajien tai ohjaajien palkkaamiseen juuri ole.

Erilaisten hankkeiden ja seuratukien avulla ohjaajaresurssia voi parantaa. Seurat voisivat palkata myös yhdessä ammattivalmentajia ja -ohjaajia. Samoin kannattaa muistaa OSAOn Virpiniemen liikuntaopiston liikunta-alan ja valmennuksen koulutuksessa opiskelevat, jotka tarvitsevat opiskelussaan harjoittelupaikkoja.

Nyt tarvitaan rohkeita avauksia niin liikunnan harrastamisen kuin kilpaurheilun mahdollistumiseksi.

Tämä voisi olla jopa väylä saada liikunta-alan nuoria muuttamaan paikkakunnalle.

Pekka Kinnunen, Mika Kuusijärvi ja Katri Virtanen