Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

Ylioppilaat: Pu­das­jär­ve­läi­nen kevään yli­op­pi­las Jesse Pyyk­kö­nen on toinen Suomen parhaan tut­kin­to­to­dis­tuk­sen saa­neis­ta – "Tämä oli yl­lä­tys, vaikka täh­tä­sin­kin hyviin ar­vo­sa­noi­hin"

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Lä­hi­hoi­ta­ja työs­sään nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa: "Lä­hi­hoi­ta­jan työ on vaa­ti­vaa, monesti kii­reel­lis­tä­kin, ku­lut­ta­vaa, vas­tuul­lis­ta ja ras­kas­ta. Olemme huo­lis­sam­me, koska ene­ne­mis­sä määrin hoi­ta­jia ha­keu­tuu eri alalla töihin"

Lähihoitajan työhön liittyy myös kirjaamiset.
Lähihoitajan työhön liittyy myös kirjaamiset.
Kuva: Arja Panuma

Tiesitkö että kansallinen lähihoitajapäivä on 27.1.2022? Päivän tarkoitus on tuoda julkiseksi lähihoitajan merkityksellistä ja monipuolista työnkuvaa.

Meillä Pudasjärvelläkin työskentelee useampi sata lähihoitajaa. Työnkuva vaihtelee hyvin paljon työpaikan, asiakkaiden iän, sairauksien ja tarpeiden mukaan. Lähihoitajia voi työskennellä mielenterveys- ja päihdetyössä, suun terveydenhuollossa, varhaiskasvatuksessa, vammaispalveluissa, ikäihmisten palveluasumisessa, kotihoidossa, sairaanhoidossa, kuntoutuspalveluissa jne.

Lähihoitaja koulutus kestää kolme vuotta. Koulutukseen otetaan monen ikäisiä, soveltuvia henkilöitä, jotka täyttävät pääsykriteerit. Koulutus sisältää useita käytännön harjoitteluja ja laajoja teoriaopintoja. Lähihoitaja koulutusta on ollut jo kolmenkymmenen vuoden ajan.

Lähihoitajan työnkuva on muuttunut vuosien saatossa jokaisella työpaikalla.

Lähihoitajan työ vaatii hyviä vuorovaikutustaitoja, kärsivällisyyttä,  jatkuvaa ammattitaidon ylläpitoa koulutuksilla ja moniammatillista yhteistyö osaamista.

Lähihoitaja työssään.
Lähihoitaja työssään.
Kuva: Arja Panuma

Monesti asiakkaat ja omaiset eivät arvaakaan mitä muuta kuin fyysiset/näkyvät hoitotoimet täytyy hallita lähihoitajana. Lähes jokaisessa työpaikassa kuuluu laatia hoito- ja palvelusuunnitelma. Mitä juuri tämä asiakas tarvitsee voidakseen hyvin ja millä keinoin pääsemme asiakkaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Kirjaaminen päivittäin kuuluu tärkeänä osana lähihoitajan toimenkuvaa ja arviointi säännöllisesti, miten tavoitteissa on onnistuttu. Asiakkaan kuuleminen tavoitteita laadittaessa ja arvioidessa on merkityksellinen.

Nykyään puhutaan kuntouttavasta työotteesta. Varsinkin ikäihmisten kanssa monesti joudumme perustelemaan, miksi puhumme asiakkaiden voimavaroista ja kannustamme asiakkaita tekemään itse ne asiat, joita he vielä pystyvät tekemään. Jos hoitaja alkaa tekemään kaikki asiat asiakkaan puolesta, asiakkaan arjen toimintakyky laskee hyvin äkkiä! Pienikin asia esim. leivän voitelu voi olla asiakkaalle merkityksellinen ja kuntouttava.

Lähihoitajan työ on vaativaa, monesti kiireellistäkin, kuluttavaa, vastuullista ja raskasta. Olemme huolissamme, koska enenemissä määrin hoitajia hakeutuu eri alalla töihin. Monessa paikassa lähihoitaja tekee myös kuluttavaa vuorotyötä, sekä lisävuoroja. Usea hoitaja toivoisi enemmän käsipareja hoitotyöhön, tilanne on kuitenkin se, että lääkeluvallisia sijaisia on vaikea saada. Yhä enemmän palkataan hoiva-avustajia asumisyksiköihin. Hoiva- avustajien koulutus ja toimenkuva on suppeampi kuin lähihoitajilla. Hoiva-avustajien työnkuvaan voi kuulua avustavat työt esim. tiskaus, pyykki- ja siivoushuolto.

Lähihoitajan työ on monipuolista.
Lähihoitajan työ on monipuolista.
Kuva: Arja Panuma

Toisaalta lähihoitajan työ on innostavaa, tarpeellista, luovaa, monipuolista ja välttämätöntä.  Miten jaksamme töissä? Asiakkaalta tai omaiselta saatu kiitos tuntuu varmasti jokaisesta hoitajasta mukavalta.  Hyvä työyhteisö, mahdollisuus vaikuttaa omiin työvuoroihin, tiedonkulku,  kiinnostunut esimies ja kohtuullinen työmäärä toteutuessaan voivat auttaa myös työssä jaksamisessa. Hoitotyössä yksikään päivä ei ole täysin samanlainen ja aina voi oppia uutta! Asiakkaisiin muodostuu usein luottamus- ja kiintymissuhteita.

Tulevaisuus mietityttää monin tavoin, meillä on halu tehdä työmme hyvin.  Mistä saamme riittävästi työkavereita? Jaksammeko pienellä palkalla vastuullista ja vaativaa työtämme? Miten tuleva soteuudistus vaikuttaa työpaikkojemme säilymiseen ja ennen kaikkea kehittämiseen ja asiakkaisiimme. Tahtoisimme antaa asiakkaillemme turvallisen ja arvokkaan elämän, mahdollistavatko budjetit ja resurssit tämän osaltaan? Voiko digipalvelut olla yhä isompi osa tulevaisuuden hoitotyötä?

Varmaa on kuitenkin se, että tulevaisuudessa tarvitsemme lisää lähihoitajia turvaamaan hyvän, laadukkaan hoidon.

Suomen lähi- ja perushoitajaliiton Pudasjärven ammattiosasto 211
”Jos hoitaja alkaa tekemään kaikki asiat asiakkaan puolesta, asiakkaan arjen toimintakyky laskee hyvin äkkiä! Pienikin asia esim. leivän voitelu voi olla asiakkaalle merkityksellinen ja kuntouttava.”