LIIKENNE: Lop­pu­vuo­si on po­ro­ko­la­rei­den syn­kin­tä aikaa – Am­mat­tiau­toi­li­ja: "Kai­kil­la po­roil­la pitäisi olla hei­jas­tin. Olen vält­tä­nyt kym­me­niä ko­la­rei­ta, kun olen ha­vain­nut hei­jas­tin­po­ron"

OSAO: Am­mat­ti­opis­toa ollaan muut­ta­mas­sa Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­ta­lol­le – Toi­veis­sa on, että opis­ke­li­jat ja kau­pun­gin johto oli­si­vat saman katon alla jo ensi syksynä

Talousarvio: Bud­jet­ti­esi­tys läpi kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa: Pu­das­jär­vel­le tehdään yli kaksi mil­joo­naa euroa yli­jää­mäis­tä ta­lou­sar­vio­ta, mutta liik­ku­ma­va­raa ei silti ole

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Ko­ti­rin­ta­man Helmiä ta­paa­mas­sa – "Kyynel sil­mä­kul­mas­sa voin kertoa lii­kut­ta­vas­ta het­kes­tä, kun lauloin Helmin luvalla ja nuotin vie­res­tä ”Kodin var­ti­jat” -lau­lun"

Pudasjärvi

Hilkka Parkkisenniemi kävi Hirsikartanossa tervehtimässä veteraani Helmi Hiitolaa, joka täytti 95 vuotta.
Hilkka Parkkisenniemi kävi Hirsikartanossa tervehtimässä veteraani Helmi Hiitolaa, joka täytti 95 vuotta.
Kuva: Eeva Tukkiniemi

Kolmisen vuotta sitten ystäväni, veteraani Helmi Hiitola istui hoivakoti Hirsikartanossa huoneensa sängyssä ”Kun Pudasjärvi Ruotsiin lähti ” -kirja kädessään ja ilmoitti minulle, että hän haluaisi, että alkaisin koota aineistoa myös Kotirintamalta ja naisten tekemästä työstä Pudasjärvellä ja lähialueilla.

Totta kai luottamus herätti myönteisen tunteen, mutta asiaa paremmin harkittuani aloin epäröidä taitojani. Kerroin asiasta veteraanityössä pitkään mukana olleelle naisjaoston sihteeri Raija Niemelälle, joka vahvisti Helmin tarkoituksen. He olivat puhuneet jo aiemmin aineiston keräämisestä ja talteen laittamisesta.

Tuumasta toimeen ja pikainen palaveri kokoon. Aiemmin Pudasjärven Veteraaniyhdistyksen puheenjohtajana toiminut Paavo Pikkuaho kertoi, että veteraanityössä oli tulossa valtakunnallisia muutoksia yhdistysten toimintaan.

Kirjan suunnitteluvaiheessa kävi ilmi, että Pudasjärven Veteraanien naisjaosto oli suunniteltu lakkautettavaksi – ja lakkautettiinkin keväällä 2016. Jaosto sulautui pääyhdistykseen ja  sekä taloudellinen että toiminnallinen tehtäväkenttä järjestäytyi uudelleen.

Sanonta kuuluu, että ”Sodassa ja rakkaudessa ...” Niin myös meidänkin tarinassa on kohdattu monenlaisia asioita, jopa harmillisiakin. Suurimpana ongelmana on ollut talous.

Koronanepidemian jyllätessä tapaamisia haastateltavien kanssa ei ollut mahdollista järjestää ja monet mahdolliset rahoituskanavat sulkeutuivat. Niinpä merkittävimmäksi hankkeen tukijoiksi ovat nousseet yksityiset henkilöt sekä paikallinen Osuuspankki.

Kirjaa on nyt aktiivisesti työstetty pari kuukautta ja voinkin rohkeasti odottaa, että Pudasjärven syksyä tulee värittämään jälleen uusi kirja, työnimeltään Kotirintaman naisia ja perheiden elämää.

Kuluneella viikolla kävimme pienimuotoisesti ystävien kanssa tervehtimässä idean esille nostanutta, 95 vuotta täyttävää Helmi Hiitolaa.

Kyynel silmäkulmassa voin kertoa liikuttavasta hetkestä, kun lauloin Helmin luvalla ja nuotin vierestä ”Kodin vartijat” -laulun ja luimme hänelle vuonna 2020 lukiolainen Roosa Sainsalon tekemän haastattelun hänen vaiheistaan.

Tämä sai Helminkin etsimään sanoja, kuten ”Helmi, ystävät, laulu”. Veteraanijaoston johtohenkilö Helmit, Tervo ja Hiitola, vierailivat aikanaan lukemattomia kertoja eri kodeissa ja hoitolaitoksissa laulamassa kyseistä laulua.

Toivon, että kaupunki, seurakunta ja paikallinen veteraaniyhdistys ottaisivat kopin tästä Helmi Hiitolan ideasta ja tukisivat taloudellisesti hankettamme siten, että noin 200-sivuinen kirja muisteluineen ja valokuvineen olisi mahdollista toteuttaa.

Hilkka Parkkisenniemi