Tilaajille

Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pois­tu­mi­nen näkyy sai­raa­la­hoi­don tar­pees­sa ja leik­kauk­sia on jou­dut­tu pe­ru­maan OYSissa – Lää­kä­ril­lä on painava viesti ris­ki­ryh­mä­läi­sil­le ja yli 45-vuo­tiail­le: Menkää ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on jo jouduttu perumaan suunniteltuja leikkauksia koronapotilaiden hoidon vuoksi. Pääosin sairaalahoitoon joutuu yli 45-vuotiaita potilaita, joilla on ylipainoa ja perussairauksia, eikä rokotusta.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri Teija Puhto muistuttaa, että koronarokotteiden riskit ovat pienet. Lisäksi rokotteesta saatava hyöty kasvaa sitä suuremmaksi, mitä iäkkäämmästä henkilöstä on kyse.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri Teija Puhto muistuttaa, että koronarokotteiden riskit ovat pienet. Lisäksi rokotteesta saatava hyöty kasvaa sitä suuremmaksi, mitä iäkkäämmästä henkilöstä on kyse.
Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalla lääkärillä Teija Puhtolla on koronaviruksen riskiryhmiin kuuluville ja yli 45-vuotiaille painava viesti: menkää koronarokotukseen, jotta vältätte riskin vakavasta koronataudista ja jätätte petipaikan vapaaksi muille sairaalahoitoa tarvitseville.

Koko maassa ja sitä myötä myös Pohjois-Pohjanmaalla koronarajoituksia on purettu. Yksi ja puoli vuotta jatkuneiden rajoitustoimien jälkeen vuorossa on siirtyminen kohti normaalia elämää, mutta koronavirus ei ole kadonnut mihinkään. Puhton mukaan ihmiset tuntuvat ajattelevan, että rajoitusten purkaminen tarkoittaa sitä, ettei koronavirusta enää ole. Kyse on kuitenkin siitä, että taudille on käytössä hyvä estokeino eli rokote.