Urheilu: Pu­das­jär­vel­tä ko­toi­sin oleva Henna Van­ha­nen työs­ken­te­lee yöt OYSin päi­vys­tyk­ses­sä ja nukkuu päivät – Neljän lapsen äiti on yli­voi­mai­ses­ti Suomen paras juok­si­ja ikä­luo­kas­saan

Tapahtumat: Van­hus­ten­vii­kol­la iästä tehdään numero – Pu­das­jär­vel­lä on tar­jol­la mo­ni­puo­li­ses­ti oh­jel­maa ja toi­min­taa

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Kaa­voi­tus toi­vot­taa ter­ve­tul­leek­si: "Pu­das­jär­ven kau­pun­gin alueel­la lähes kaikki mer­kit­tä­vät kylä- ja ve­sis­tö­jen var­rel­la olevat alueet on kaa­voi­tet­tu"

Pudasjärvi

Kaavoitus on maankäytön perusasia. Se tarkoittaa alueiden käytön  ja rakentamisen sääntelyä. Kaavassa varataan alueita muun muassa tiestölle, asutukselle, palveluille,  virkistysalueille, luontokohteille, maa- ja metsätaloudelle.

Kaavoitussuunnitelmia tehdään sitä varten, että kyläalueen yhdyskuntatoiminta voidaan jäsentää ja järjestää oikeudenmukaisesti. Tavoitteena on hyvä elinympäristö, kylien kehittyminen ja rakentamisen hyvä laatu.

Pudasjärven kaupungin alueella lähes kaikki merkittävät kylä- ja vesistöjen varrella olevat alueet on kaavoitettu. Jotta tällainen alue kehittyisi ja peruspalvelut voitaisiin turvata paremmin, on kaavoitus tärkeä pohja määrätietoiselle kehittämiselle.

Ennen kuin kaavoitusprosessi käynnistetään, järjestetään alueen maanomistajien kuuleminen. Yleinen tapa järjestää kuuleminen, on laatia kysely maanomistajille.

Jos kaavoitusprosessi käynnistyy, se lähtee etenemään jaksotetusti ja joka jaksoon liittyy myös uusi kuuleminen. Laki vaatii, että suunnittelu on avointa ja jokainen asianomainen voi halutessaan vaikuttaa kaavoitusprosessin eri vaiheisiin.

Kaavassa vahvistetulle tonttimaalle määritellään arvo, jonka mukaan määräytyy mahdollinen kiinteistövero, mutta esimerkiksi jätevesikuluja ei määritellä kaavasta. Toki maanomistaja, joka saa kaavassa rakennusoikeutta, osallistuu omalta määräosaltaan myös kaavan kustannuksiin.

Kaavoitus helpottaa olennaisesti tonttikauppoja, koska mahdollisia poikkeamislupia ei silloin tarvitse hakea ja se puolestaan keventää kaupungin lupaviranomaisten työtaakkaa.

Koska kaupungin kehittymisen tärkein ehto on vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat, on kaavoittaminen kustannuksiltaan edullista satsausta kylien elinvoiman turvaamiselle.

Kaiken kaikkiaan kaavoittamisella saadaan kyläalueen ja vesistöjen ranta-alueiden rakentamismahdollisuudet kaikkien tietoon ja ovat näin hyödynnettävissä.

Kyläalueen kaava on ulkopuoliselle eräänlainen Tervetuloa-toivotus, eli se on merkki kyläalueen elinvoimasta ja yhteishengestä. Sitä kautta lisääntyy kiinnostus kylää kohtaan.

Vesa Riekkikaupunginhallituksen pj. (Kesk.)