Kuntatalous: Pu­das­jär­vel­lä ta­lout­ta so­peu­te­taan mil­joo­nil­la ta­voit­tee­na pal­ve­lui­den ja it­se­näi­syy­den säi­lyt­tä­mi­nen – kun­ta­lii­ton pää­eko­no­mis­ti puhuu jo kun­ta­lii­tok­sis­ta

Viheralueet: Luvassa muu­ta­kin kuin nur­mi­kon­leik­kuu­ta Pu­das­jär­ven vi­her­alueil­la – skeit­ti­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen mukana vii­si­vuo­tis­suun­ni­tel­mas­sa

Mainos: Syksyn supertarjouksena Iijokiseutu Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Kuusamo
Kuukausi
Kuljetusalalla muhii monisyinen ongelma, joka halutaan ratkaista, kun se on vielä mahdollista – Asiaa pohdittiin Kuusamossa Puutavaraseminaarissa

Kul­je­tus­alal­la muhii mo­ni­syi­nen on­gel­ma, joka ha­lu­taan rat­kais­ta, kun se on vielä mah­dol­lis­ta – Asiaa poh­dit­tiin Kuu­sa­mos­sa Puu­ta­va­ra­se­mi­naa­ris­sa

18.09.2023 12:00
Tilaajille
Selvitys: Lentoyhteyksien puute maksanut Pohjois-Suomelle yli 3000 työpaikkaa ja miljoonien investointeja

Sel­vi­tys: Len­to­yh­teyk­sien puute mak­sa­nut Poh­jois-Suo­mel­le yli 3000 työ­paik­kaa ja mil­joo­nien in­ves­toin­te­ja

16.09.2023 12:00
Tilaajille
Pudasjärveläislähtöinen Julia Pätsi yllätti itsensä MM-hopealla taekwon-dossa – "Valmistautuminen oli todella erilaista"

Pu­das­jär­ve­läis­läh­töi­nen Julia Pätsi yllätti itsensä MM-ho­peal­la taek­won-dos­sa – "Val­mis­tau­tu­mi­nen oli todella eri­lais­ta"

09.09.2023 16:47
Tilaajille
Polkuja parannetaan murskeella, joka ei kaikkien mielestä kuulu luontoon – Miksi sitä kuitenkin käytetään?

Polkuja pa­ran­ne­taan murs­keel­la, joka ei kaik­kien mie­les­tä kuulu luon­toon – Miksi sitä kui­ten­kin käy­te­tään?

09.09.2023 12:00
Tilaajille
Pudasjärveltä kotoisin oleva Julia Pätsi mukana Taekwon-don MM-kilpailuissa – kilpalajeina naisten erikoistekniikat, joukkue-erikoistekniikat ja joukkuevoimamurskaus

Pu­das­jär­vel­tä ko­toi­sin oleva Julia Pätsi mukana Taek­won-don MM-kil­pai­luis­sa – kil­pa­la­jei­na naisten eri­kois­tek­nii­kat, jouk­kue-eri­kois­tek­nii­kat ja jouk­kue­voi­ma­murs­kaus

07.09.2023 14:15
Tilaajille
Vanhemmat
Kuusamosta voi lentää ensi talvena toiseenkin uuteen kohteeseen Keski-Euroopassa – reittilennot aloitetaan helmikuussa

Kuu­sa­mos­ta voi lentää ensi talvena toi­seen­kin uuteen koh­tee­seen Kes­ki-Eu­roo­pas­sa – reit­ti­len­not aloi­te­taan hel­mi­kuus­sa

25.08.2023 06:00
Tilaajille
Kuusamosta kadonnut 52-vuotias mies löydettiin kuolleena

Kuu­sa­mos­ta ka­don­nut 52-vuo­tias mies löy­det­tiin kuol­lee­na

30.07.2023 15:49
Majavan pato tukki rummun Kenttäradalla ja pinta lähti rajuun nousuun – video näyttää kristallinkirkkaan veden hiekkatiellä

Majavan pato tukki rummun Kent­tä­ra­dal­la ja pinta lähti rajuun nousuun – video näyttää kris­tal­lin­kirk­kaan veden hiek­ka­tiel­lä

27.07.2023 05:00
Tilaajille
Hillasadosta tulossa keskinkertainen, kertoo taivalkoskelainen marjastaja Markku Paloniemi – Myös Kuusamossa ensimmäisiä kypsiä hilloja havaittu

Hil­la­sa­dos­ta tulossa kes­kin­ker­tai­nen, kertoo tai­val­kos­ke­lai­nen mar­jas­ta­ja Markku Pa­lo­nie­mi – Myös Kuu­sa­mos­sa en­sim­mäi­siä kypsiä hilloja ha­vait­tu

21.07.2023 05:00
Tilaajille
Pudasjärven Pauli Ylitalo voitti ikämiessarjan  Käylän tukkilaiskisoissa

Pu­das­jär­ven Pauli Ylitalo voitti ikä­mies­sar­jan Käylän tuk­ki­lais­ki­sois­sa

13.07.2023 11:05
Tilaajille
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus ei tutki valituksia Posion, Sallan ja Kuusamon malminetsintäluvista

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keus ei tutki va­li­tuk­sia Posion, Sallan ja Kuu­sa­mon mal­min­et­sin­tä­lu­vis­ta

11.07.2023 00:31
Tilaajille
Ensi vuoden Pudasjärven Suviseurojen valmistelut on jo aloitettu – Päävastuu vuoden 2024 suviseurajärjestelyistä on Kuusamon Rauhanyhdistyksellä

Ensi vuoden Pu­das­jär­ven Su­vi­seu­ro­jen val­mis­te­lut on jo aloi­tet­tu – Pää­vas­tuu vuoden 2024 su­vi­seu­ra­jär­jes­te­lyis­tä on Kuu­sa­mon Rau­han­yh­dis­tyk­sel­lä

07.07.2023 08:25
Tilaajille
Pelkkä lentokenttä ei riitä  – matkailun kasvun tulppana ei saa olla se, ettei tänne pääse
Pääkirjoitus

Pelkkä len­to­kent­tä ei riitä – mat­kai­lun kasvun tulp­pa­na ei saa olla se, ettei tänne pääse

28.06.2023 08:00 1
Tilaajille
Koillismaalta opiskelijat hakevat eri puolille Suomea – "Seuraava haaste on, että firmat ja kunnat palkkaavat ulkomaisia opiskelijoita"

Koil­lis­maal­ta opis­ke­li­jat hakevat eri puo­lil­le Suomea – "Seu­raa­va haaste on, että firmat ja kunnat palk­kaa­vat ul­ko­mai­sia opis­ke­li­joi­ta"

28.06.2023 04:00
Tilaajille
Moni kadonnut lemmikki pääsee takaisin kotiin sosiaalisen median avulla – Lue tästä jutusta, miten toimit eläimen kadotessa

Moni ka­don­nut lem­mik­ki pääsee ta­kai­sin kotiin so­siaa­li­sen median avulla – Lue tästä ju­tus­ta, miten toimit eläimen ka­do­tes­sa

25.06.2023 18:00
Tilaajille
Useat maastopalot ovat työllistäneet Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitosta – Merijärvellä sähkölinjan päälle kaatunut puu sytytti palon, sammutustyöt jatkuvat maanantaihin

Useat maas­to­pa­lot ovat työl­lis­tä­neet Poh­jois-Poh­jan­maan pe­las­tus­lai­tos­ta – Me­ri­jär­vel­lä säh­kö­lin­jan päälle kaa­tu­nut puu sytytti palon, sam­mu­tus­työt jat­ku­vat maa­nan­tai­hin

11.06.2023 23:06
Näillä luontokuvaaja Mikko Oivukan vinkeillä sinäkin pääset alkuun luontokuvauksessa

Näillä luon­to­ku­vaa­ja Mikko Oivukan vin­keil­lä sinäkin pääset alkuun luon­to­ku­vauk­ses­sa

11.06.2023 18:00
Tilaajille
Kuusamosta löytyi mökkirannasta kivikautinen hirvenpääkirves – Museovirasto: "yksi merkittävimmistä esihistoriallisista löydöistä Suomen alueella"

Kuu­sa­mos­ta löytyi mök­ki­ran­nas­ta ki­vi­kau­ti­nen hir­ven­pää­kir­ves – Mu­seo­vi­ras­to: "yksi mer­kit­tä­vim­mis­tä esi­his­to­rial­li­sis­ta löy­döis­tä Suomen alueel­la"

09.06.2023 12:18
Tilaajille
Lentoyhtiö Eurowings käynnistää lennot Düsseldorfista Kuusamoon talvella 2023–2024

Len­to­yh­tiö Eu­ro­wings käyn­nis­tää lennot Düs­sel­dor­fis­ta Kuu­sa­moon tal­vel­la 2023–2024

07.06.2023 14:01
Tilaajille