Lomautukset: Opet­ta­jien lo­mau­tuk­set siir­ty­ne­vät syksyyn – OAJ:n valitus hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­lys­sä

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Kuusamo
Kuukausi
Lähetinseuranta paljastaa, että Pohjois-Suomen kotkien kohtalona on usein salametsästäjä, voimalinja tai nälkä

Lä­he­tin­seu­ran­ta pal­jas­taa, että Poh­jois-Suo­men kotkien koh­ta­lo­na on usein sa­la­met­säs­tä­jä, voi­ma­lin­ja tai nälkä

10.02.2024 09:00
Tilaajille
Mökkirannasta Kuusamossa löydetyn hirvenpääkirveen materiaalista lisätietoa – Kivikirves on yksi vuosituhannen merkittävimmistä löydöistä Suomessa

Mök­ki­ran­nas­ta Kuu­sa­mos­sa löy­de­tyn hir­ven­pää­kir­veen ma­te­riaa­lis­ta li­sä­tie­toa – Ki­vi­kir­ves on yksi vuo­si­tu­han­nen mer­kit­tä­vim­mis­tä löy­döis­tä Suo­mes­sa

01.02.2024 12:37
Tilaajille
Pudasjärveläinen Sari Turunen käy "totta kai" äänestämässä sunnuntaina – Kysyimme pohjoisen ihmisiltä, miksi he äänestävät

Pu­das­jär­ve­läi­nen Sari Turunen käy "totta kai" ää­nes­tä­mäs­sä sun­nun­tai­na – Ky­syim­me poh­joi­sen ih­mi­sil­tä, miksi he ää­nes­tä­vät

27.01.2024 06:00
Tilaajille
Kävijämäärien kasvun tasaantuminen tekee hyvää kansallispuistoille – Pohjois-Pohjanmaalla Syöte veti kävijöitä tuttuun tapaan

Kä­vi­jä­mää­rien kasvun ta­saan­tu­mi­nen tekee hyvää kan­sal­lis­puis­toil­le – Poh­jois-Poh­jan­maal­la Syöte veti kä­vi­jöi­tä tuttuun tapaan

26.01.2024 09:26
Vanhemmat
"Kahden, kolmen lähivuoden aikana osuuspankkien määrä vähintään puolittuu" – kokouksissa päätetään pian Koillismaan Osuuspankin syntymisestä

"Kah­den, kolmen lä­hi­vuo­den aikana osuus­pank­kien määrä vä­hin­tään puo­lit­tuu" – ko­kouk­sis­sa pää­te­tään pian Koil­lis­maan Osuus­pan­kin syn­ty­mi­ses­tä

20.01.2024 15:00
Tilaajille
Kuusamon Suurpetokeskukseen liittyvät rikosepäilyt siirtyivät syyteharkintaan

Kuu­sa­mon Suur­pe­to­kes­kuk­seen liit­ty­vät ri­kos­epäi­lyt siir­tyi­vät syy­te­har­kin­taan

12.01.2024 14:20
Tilaajille
Ulkomaalaisia matkailijoita myös ympäristökuntiin – Kuusamon lentokentälle kuluvalla talvikaudella saapuvat 206 konetta tuovat yhteensä 35 000 turistia

Ul­ko­maa­lai­sia mat­kai­li­joi­ta myös ym­pä­ris­tö­kun­tiin – Kuu­sa­mon len­to­ken­täl­le ku­lu­val­la tal­vi­kau­del­la saa­pu­vat 206 konetta tuovat yh­teen­sä 35 000 tu­ris­tia

03.12.2023 12:00
Tilaajille
Liikuntapaikkojen kunnossapitojen seurantajärjestelmä käyttöön Taivalkoskella – sama palvelu käytössä myös Pudasjärvellä

Lii­kun­ta­paik­ko­jen kun­nos­sa­pi­to­jen seu­ran­ta­jär­jes­tel­mä käyt­töön Tai­val­kos­kel­la – sama palvelu käy­tös­sä myös Pu­das­jär­vel­lä

30.11.2023 17:15
Tilaajille
"Eiköhän tämä ole niin sanotusti hyvä avioliitto" – presidenttiehdokas Alexander Stubb vieraili Kuusamossa ja vastasi kysymyksiin Natosta ja yhteistyöstä hallituksen kanssa

"Ei­kö­hän tämä ole niin sa­no­tus­ti hyvä avio­liit­to" – p­re­si­dent­tieh­do­kas Ale­xan­der Stubb vie­rai­li Kuu­sa­mos­sa ja vastasi ky­sy­myk­siin Natosta ja yh­teis­työs­tä hal­li­tuk­sen kanssa

27.11.2023 09:00
Tilaajille
Kuusamossa vieraileva Olli Rehn pitää Itä-Suomen elinvoimaa isona turvallisuuspoliittisena kysymyksenä eikä usko Naton kaventavan Suomen itsemääräämisoikeutta

Kuu­sa­mos­sa vie­rai­le­va Olli Rehn pitää Itä-Suo­men elin­voi­maa isona tur­val­li­suus­po­liit­ti­se­na ky­sy­myk­se­nä eikä usko Naton ka­ven­ta­van Suomen it­se­mää­rää­mis­oi­keut­ta

26.11.2023 09:54
Tilaajille
Taivalkosken kotiseutumuseo on ollut jo kahden sukupolven ajan vuokramaalla, ja sama järjestely jatkuu – vuokra 160 euroa vuodelta

Tai­val­kos­ken ko­ti­seu­tu­mu­seo on ollut jo kahden su­ku­pol­ven ajan vuok­ra­maal­la, ja sama jär­jes­te­ly jatkuu – vuokra 160 euroa vuo­del­ta

02.11.2023 09:00
Tilaajille
Rajalta rajalle hiihdetään sittenkin, ja mukaan mahtuu vaikka perjantaina siltä ei näyttänyt – "Sinne vaan jonotuslistalle nimi, niin otamme yhteyttä"

Rajalta rajalle hiih­de­tään sit­ten­kin, ja mukaan mahtuu vaikka per­jan­tai­na siltä ei näyt­tä­nyt – "Sinne vaan jo­no­tus­lis­tal­le nimi, niin otamme yh­teyt­tä"

29.10.2023 05:00
Tilaajille
Nuori joutsen jäätyi kiinni – Katso kuinka palokuntalaiset irroittivat linnun moottorisahalla

Nuori joutsen jäätyi kiinni – Katso kuinka pa­lo­kun­ta­lai­set ir­roit­ti­vat linnun moot­to­ri­sa­hal­la

27.10.2023 13:10
Tilaajille
Pilkkijä hukkui järveen Kuusamossa – Poliisi varoittaa: Jäät ovat vielä erittäin heikkoja, eikä niille kannata mennä

Pilk­ki­jä hukkui järveen Kuu­sa­mos­sa – Poliisi va­roit­taa: Jäät ovat vielä erit­täin heik­ko­ja, eikä niille kannata mennä

22.10.2023 22:51
Joutsenet "jäätyvät kiinni" taas jaloistaan ympäri Pohjois-Pohjanmaata – yleensä lintu vain lepää, muistuttaa pelastuslaitos

Jout­se­net "jää­ty­vät kiinni" taas ja­lois­taan ympäri Poh­jois-Poh­jan­maa­ta – yleensä lintu vain lepää, muis­tut­taa pe­las­tus­lai­tos

21.10.2023 12:00
Caruna on lisännyt varautumistaan ihmisen aiheuttamia riskejä vastaan, sään ja luonnon uhista ollaan jo niskan päällä– "Koko fyysisen omaisuusmassan suojaaminen aukottomasti on mahdotonta"

Caruna on li­sän­nyt va­rau­tu­mis­taan ihmisen ai­heut­ta­mia riskejä vas­taan, sään ja luonnon uhista ollaan jo niskan päällä– "Koko fyy­si­sen omai­suus­mas­san suo­jaa­mi­nen au­kot­to­mas­ti on mah­do­ton­ta"

19.10.2023 10:34
Tilaajille
"Se on nyt sataprosenttisesti teidän hoteissa" – Myllykosken avaimet siirtyivät Koskienergialta yhdistykselle

"Se on nyt sa­ta­pro­sent­ti­ses­ti teidän ho­teis­sa" – Myl­ly­kos­ken avaimet siir­tyi­vät Kos­ki­ener­gial­ta yh­dis­tyk­sel­le

02.10.2023 17:34
Tilaajille
Kuljetusalalla muhii monisyinen ongelma, joka halutaan ratkaista, kun se on vielä mahdollista – Asiaa pohdittiin Kuusamossa Puutavaraseminaarissa

Kul­je­tus­alal­la muhii mo­ni­syi­nen on­gel­ma, joka ha­lu­taan rat­kais­ta, kun se on vielä mah­dol­lis­ta – Asiaa poh­dit­tiin Kuu­sa­mos­sa Puu­ta­va­ra­se­mi­naa­ris­sa

18.09.2023 12:00
Tilaajille
Selvitys: Lentoyhteyksien puute maksanut Pohjois-Suomelle yli 3000 työpaikkaa ja miljoonien investointeja

Sel­vi­tys: Len­to­yh­teyk­sien puute mak­sa­nut Poh­jois-Suo­mel­le yli 3000 työ­paik­kaa ja mil­joo­nien in­ves­toin­te­ja

16.09.2023 12:00
Tilaajille
Pudasjärveläislähtöinen Julia Pätsi yllätti itsensä MM-hopealla taekwon-dossa – "Valmistautuminen oli todella erilaista"

Pu­das­jär­ve­läis­läh­töi­nen Julia Pätsi yllätti itsensä MM-ho­peal­la taek­won-dos­sa – "Val­mis­tau­tu­mi­nen oli todella eri­lais­ta"

09.09.2023 16:47
Tilaajille