Koulut alkaa: Pu­das­jär­vel­lä syys­lu­ku­kau­den kes­ki­viik­ko­na aloit­taa yli 900 pe­rus­as­teen op­pi­las­ta – katso kou­lu­jen op­pi­las­mää­rät

Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Tilaajille

Iijoen tul­va­huip­pu lop­pu­vii­kon aikana – en­nus­teen mukaan Jon­gun­jär­ven vesi nousee tielle

Pohjois-Pohjanmaan joet ovat tulvahuipussa.

Iijoen vesi nousee vähän keskimääräistä pienempään kevättulvahuippuun loppuviikon aikana, kerrotaan vesi.fi-sivuston tiedotteessa.

Torstaina 12.5. Iijoen vedenkorkeus oli Kurenalla 120,43 metriä ja sen ennustettiin nousevan korkeuteen 121,04 metriä. Pudasjärven Tuulisalmen mittauspisteellä vesi oli torstaina korkeudessa 109,53 metriä.