Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Ii­jo­ki­seu­tu tästä!

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Hin­ku-hank­keel­la päästöt vä­hem­mäk­si ja lii­ken­ne tur­val­li­sem­mak­si – ra­ken­ne­taan pyö­rä­tie Pu­das­jär­ven kir­kol­le

1.3.2018 jätin yhdessä Antti Korhosen keräämän nimilista kanssa valtuustoaloitteen pyörätien saamiseksi Pudasjärven kirkolle.

Aloitteessa toin esille sen, että vaaratilanteet puolittuisivat ja ihmisten liikunta-aktiivisuus kävelyn ja pyöräilyn suhteen kasvaisi koska liikkuminen olisi turvallisempaa pyörätiellä.

Vanhempien ihmisten kynnys lähteä hautausmaalle vierailulle ilman autoa on erittäin korkea, koska he kokevat liikkumisen vilkkaasti liikennöidyllä tiellä muuten vaaralliseksi.

Pyöräily ja kävely vähentää päästöjä ja mikä olisi sen mukavampaa kuin kauniina kesäaamuna lähteä pyöräilemään ja viedä hautausmaalle omaisille kukkia tai käydä kastelemassa siellä jo olevia kukkia.

Jumalanpalveluksethan pidetään kesäaikana kirkossa, niin olisipa mukavaa pyöräillä turvallisesti pyörätiellä kirkolle ja osallistua toimitukseen.

Tulomatkalla voisi ihastella museota ja käydä muistelemassa vanhoja aikoja Havulan rannassa ja piipahtaa tulomatkalla myös joko Riekin rannan laavulla tai uimarannan makkaranpaistopaikalla piknikillä.

Myös nuorempi väki voisi turvallisesti pyöräillä vaikka Havulan rantaan pelaamaan beachvolleyta ja käydä vaikka uimassa uimarannalla.

Rullaluistimilla voisi reittiä kulkea ja myös perhe voisi lähteä kävelylle lastenvaunujen kanssa turvallisesti. Pyörätie antaa mahdollisuuden liikuntamatkailun kehittämiseen.

Suomen rauhanyhdistyksen keskusjärjestö on ilmoittanut kiinnostuksensa järjestää Pudasjärven lentokentälle suviseurat kolmen vuoden välein. Seuraväellä olisi helppo käydä tutustumassa seurojen välissä pyöräilemällä turvallisesti myös kotiseutumuseoon ja meidän kauniiseen kirkkoomme.

Kun Metsä Groupin uusi jättimäinen sellutehdas Kemiin valmistuu, tehtaalle tuodaan joka päivä keskimäärin yhdeksän puutavarajunaa ja 180 rekkakuormaa puuta, kertoo Yle uutisessaan 12.2.2021. Tämä vaikuttaa myös lisääntyvään rekkaliikenteeseen Siuruantiellä, joten entistä tärkeämpää on saada turvallinen pyörätie alueelle.

Kaupunki on miettimässä Hinku-hankkeeseen mukaan lähtemistä ja kaikki toiminta, mikä vähentää liikenteen päästöjä ovat hankkeeseen soveltuvia toimia.

Näin ollen pyörätieratkaisu olisi selkeä kannanotto hinkuhankkeen eteenpäin viemisessä. Omalta osalta haluan tuoda tätä pyörätiehanketta tulevalle valtuustokaudelle lisättäväksi investointiohjelmaan.

Mistä rahat tähän? Vuodesta 2018 asti on Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelmassa jaettu valtionavustusta kunnille hankkeisiin, joilla kehitetään ja parannetaan kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita katuverkolla.

Traficom jakaa valtionavustusta kunnille kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen osana liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2018 julkaiseman Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman toteutusta.

Viimeisin hakukierros toteutettiin vuonna 2020 ja määrärahan suuruus oli 31,5 miljoonaa euroa. Saamien tietojeni mukaan tälle vuodelle on tulossa uusi hakukierros.

Avustuksella tuetaan ensisijaisesti hankkeita, joilla vaikutetaan vähentävästi liikenteen päästöihin sekä lisätään kävely- ja pyöräilymatkojen määrää ja kulkutapaosuutta parantamalla arkikävelyn ja -pyöräilyn olosuhteita ja houkuttelevuutta alueella.

Marko Koivulakuntavaaliehdokas Suomen keskusta ry