HILLAT JA MARJAT: Hil­las­tus le­viä­mis­vai­hees­sa – Rä­mei­den ja korpien hillat näyt­täi­si­vät olevan pa­rem­pia, niillä hilla kypsyy myö­hem­min

Juuri nyt: Pi­lik­ki­viik­ko alkoi maa­nan­tai­na – Kuka on tämän vuoden pi­lik­ki­mes­ta­ri?

MIELIPIDE: Teks­ta­rit ja soitot 0400 280671: Kiitos Ku­re­na­lan ky­lä­seu­ral­le torin yl­lä­pi­dos­ta

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Euron ve­ny­tys­kei­no­ja et­si­mään yh­teis­tuu­min – nyt on oiva ti­lai­suus kun­ta­lais­ten avata sa­nai­nen ja kir­joi­tuk­sel­li­nen ark­kun­sa

Useimpien Suomen kuntien ja kaupunkien taloustilanne oli vaikea ja hälyttävä jo ennen keväällä 2020 vauhdilla ilmaantunutta koronakaaosta.

Entiset ja uudet kuntien velvoitteet lakisääteisten kustannusten hoitamisessa vääntävät kuntien taloudellista selkärankaa todella kestokyvyn äärirajoille. Syitä kuntien heikkoon taloustilanteeseen on useita. Verotulojen väheneminen, menojen reilu kasvaminen, verokorttiuudistus ja tulorekisterin käyttöönoton ongelma sekä valtionosuuksien leikkaukset.

Monissa kunnissa on hyvinä taloudellisina aikoina päädytty mahdollistamaan kuntalaisille ei-lakisääteisiä palveluja ja etuisuuksia, jotka ovat nykyisessä tilanteessa joutumassa suuren tarkasteluluupin alle. Mahdollisesti poistolistalle. On pakko etsiä ja kehittää toimivia keinoja, joilla menokehitystä voidaan tasaannuttaa, järkiperäistää ja hillitä tyydyttävää palvelutasoa, hyvinvointia, elinvoimaa ja yritystoimintaa murskaamatta. Toisella puolella on vastassa tulopohjaa korjaavien ja voimistavien keinojen keksiminen, ideointi, kehittäminen ja toteutus.

Kuntien toimintastrategioihin ja hyvinvointikertomuksiin on kirjattu tuleville vuosille yleisinä kehityslinjoina kuntalaisten osallisuuden ja osallistumisen lisääminen sekä panostaminen ennaltaehkäisevään työhön kuntalaisten laaja-alaisen hyvinvoinnin ja elinvoiman nostattamiseksi.

Pudasjärven kaupungissa on meneillään talouden sopeuttamisohjelman laatiminen. Kaupungin oman toimintakatteen leikkaustavoitteeksi vuosille 2021–2023 on asetettu 2,5 miljoonaa euroa. Tällä keinolla pyritään saavuttamaan tilanne, jossa kaupungin tulot ja menot ovat tarkastelujakson lopussa tasapainossa, lainakannan kasvu saatu taittumaan ja pelivaraa jäänyt käytöstä poistuneiden kiinteistöjen alaskirjauksiin.

Kaupungin talouden sopeuttamisen poliittinen ohjausryhmä, viranhaltijat ja luottamushenkilöt haluavat antaa mahdollisuuden koko kunnan väestölle osallistua yhteisiin säästökeinojen löytämistalkoisiin heti talouden sopeuttamisohjelman valmisteluvaiheessa.

Kaupungin nettisivuilta löytyy sähköinen kyselykaavake täytettäväksi. Paperiversionkin saa kaupungintalon neuvonnasta. Vastaamisaikaa on 19.10.2020 saakka. Kuntalaisilta saadut talouden parantamisen ja kiperästä tilanteesta ulospääsyn ratkaisumallit käsitellään marraskuun valtuuston talousseminaarissa.

Nyt on oiva tilaisuus kuntalaisten avata sanainen ja kirjoituksellinen arkkunsa ja puhaltaa voimaa yhteiseen hiileen talouden sopeuttamiskeinoja esiin tuoden.

Sointu Veivo