Koronaepidemia: Mas­ki­suo­si­tus lie­ven­tyi Pu­das­jär­vel­lä – Viime päivinä useita mah­dol­li­sia ko­ro­na-al­tis­tu­mi­sia

Tuulivoima: Pu­das­jär­vel­le useita tuu­li­voi­ma­tu­lok­kai­ta – ­Tol­pan­vaa­ran puisto myö­häs­ty­mäs­sä vuo­del­la

Tilaajille

Miten EU:n uusi met­sä­stra­te­gia näkyy poh­joi­sen met­sis­sä?

Euroopan komission metsästrategia luo kehykset tuleville metsänkasvatuksen suosituksille.

Metsäkoneurakoija työssä. Kuvituskuva.
Metsäkoneurakoija työssä. Kuvituskuva.
Kuva: Juha Hagelberg

Euroopan komissio valmisteli keväällä uutta Euroopan Unionin (EU) metsästrategiaa. Valmisteluvaiheessa julkisuuteen vuosi luonnos, jossa tuotiin esille, että avohakkuita olisi jatkossa syytä välttää. Tieto otettiin Suomen metsäkeskustelussa roihahtaen vastaan.

Perjantaina 16. heinäkuuta julkaistussa lopullisessa strategiassa ei kuitenkaan ole mainintaa avohakkuiden kieltämisestä. Sen sijaan siinä todetaan, että jatkossa avohakkuiden tulee olla perusteltuja. Uusi metsästrategia siis jättää edelleenkin jäsenmaiden toimivallaksi päättää, mitä metsänhoitomenetelmiä käytetään.