Koulut alkaa: Pu­das­jär­vel­lä syys­lu­ku­kau­den kes­ki­viik­ko­na aloit­taa yli 900 pe­rus­as­teen op­pi­las­ta – katso kou­lu­jen op­pi­las­mää­rät

Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Tilaajille

Miten EU:n uusi met­sä­stra­te­gia näkyy poh­joi­sen met­sis­sä?

Euroopan komission metsästrategia luo kehykset tuleville metsänkasvatuksen suosituksille.

Metsäkoneurakoija työssä. Kuvituskuva.
Metsäkoneurakoija työssä. Kuvituskuva.
Kuva: Juha Hagelberg

Euroopan komissio valmisteli keväällä uutta Euroopan Unionin (EU) metsästrategiaa. Valmisteluvaiheessa julkisuuteen vuosi luonnos, jossa tuotiin esille, että avohakkuita olisi jatkossa syytä välttää. Tieto otettiin Suomen metsäkeskustelussa roihahtaen vastaan.

Perjantaina 16. heinäkuuta julkaistussa lopullisessa strategiassa ei kuitenkaan ole mainintaa avohakkuiden kieltämisestä. Sen sijaan siinä todetaan, että jatkossa avohakkuiden tulee olla perusteltuja. Uusi metsästrategia siis jättää edelleenkin jäsenmaiden toimivallaksi päättää, mitä metsänhoitomenetelmiä käytetään.