SYÖTE: Sir David At­ten­bo­rough kuvasi Pu­das­jär­vel­lä sar­jaan­sa – BBC:n sar­jas­sa ollaan ainakin Syöt­teel­lä ja Kuu­sa­mon Kun­ti­vaa­ras­sa: "Ei täl­lai­sen nä­ky­vyy­den os­ta­mi­seen rahat riitä"

URHEILU: Ku­ren­poi­kien edus­tus­jouk­kueel­le jälleen hieno voitto Miesten Fut­sal-Kak­ko­ses­sa

Tilaajille

Asun­to­lan ra­ken­ta­mi­nen py­ri­tään käyn­nis­tä­mään no­peas­ti – asuk­kaat Rim­mil­tä väis­töön ehkä ter­veys­kes­kuk­seen

Pudasjärvi

Kehitysvammaisten asuntolan rakentaminen pyritään aloittamaan Pudasjärvellä mahdollisimman nopeasti. Hankkeen taustalla oleva Pudasjärven vuokratalojen toimitusjohtaja Jouko Väänänen toivoo lapion painuvan maahan jo syksyn aikana.

– Selvittelemme miten pian on mahdollista aloittaa rakennustyöt. Toivottavasti mahdollisimman pian. Keskustelemme urakoitsijan kanssa milloin päästään aloittamaan.