TULVAT: Pu­das­jär­vel­le tul­va­va­roi­tus – Hyy­de­tul­vat kas­tel­leet mökkejä Poh­jois-Poh­jan­maal­la

KORONA: THL: Pu­das­jär­vel­lä jälleen seit­se­män uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – viime viikon ko­ko­nais­mää­rä rikki jo kes­ki­viik­ko­na

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Alueen kaikki ter­veys­kes­kuk­set säi­ly­tet­tä­vä –"Nämä ra­ken­nuk­set on jo ker­taal­leen mak­set­tu pai­kal­lis­ten ih­mis­ten toi­mes­ta. Ja yl­lä­pi­to­kus­tan­nuk­set eivät ole niin mah­dot­to­mia, ettei niihin pys­ty­tä"

Tulevissa aluevaaleissa kaikkein tärkein asia on, että kaikki terveyskeskukset saadaan säilytettyä.

Nämä rakennukset on jo kertaalleen maksettu paikallisten ihmisten toimesta. Ja ylläpitokustannukset eivät ole niin mahdottomia, ettei niihin pystytä.

On ensiarvoisen tärkeätä, että aluevaltuuston valitaan talousasioita osaavia ihmisiä.

Jotka ymmärtävät lukujen päälle ja jotka uskaltavat konsulteille sanoa että tätä terveyskeskusta ei missään tapauksessa tarvitse sulkea.

Pitää pitää huoli, ettei käy kuten kuntasektorilla on tuppaantunut käymään, että kaikki lähikoulut ollaan sulkemassa ja kuntakeskukseen ollaan velkarahalla laittamassa suurta betoni-koulua.

näissä talkoissa ei ole rikastunut kuin grynderi ja konsultti ja kaikki kuntalaiset ovat saaneet kärsiä.

Sen lisäksi, että terveyskeskukset säilytetään, niin niihin pitää saada myös ilta-aukioloaika

pari kertaa viikossa, vaikkapa tiistai-ja keskiviikkoiltaisin.

Meillä on kyllä varaa tähän ja se säästää veronmaksajien rahoja, että hoitoon päästään nopeasti.

Kerrankin asiat on pantava tärkeysjärjestykseen.

Raimo Rautiolalaskentamerkonomi KTS Aluevaaliehdokas Perussuomalaiset