Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

Ylioppilaat: Pu­das­jär­ve­läi­nen kevään yli­op­pi­las Jesse Pyyk­kö­nen on toinen Suomen parhaan tut­kin­to­to­dis­tuk­sen saa­neis­ta – "Tämä oli yl­lä­tys, vaikka täh­tä­sin­kin hyviin ar­vo­sa­noi­hin"

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Verotus
OmaVerossa häiriö veroilmoitusten määräpäivänä lähellä puoltayötä – lisäaikaa 11.5. määräpäivän veroilmoittajille perjantaihin 14.5. asti

Oma­Ve­ros­sa häiriö ve­ro­il­moi­tus­ten mää­rä­päi­vä­nä lähellä puol­ta­yö­tä – li­sä­ai­kaa 11.5. mää­rä­päi­vän ve­ro­il­moit­ta­jil­le per­jan­tai­hin 14.5. asti

12.05.2021 11:47
Profin Pudasjärven suurin yhteisöveronmaksaja – metsäala hyvin edustettuna parhaiden veronmaksajien joukossa

Profin Pu­das­jär­ven suurin yh­tei­sö­ve­ron­mak­sa­ja – met­sä­ala hyvin edus­tet­tu­na par­hai­den ve­ron­mak­sa­jien jou­kos­sa

30.11.2018 11:00
Pudasjärveläisen verotettava tulo oli keskimäärin 18 000 euroa – tutut nimet tulotilaston kärjessä

Pu­das­jär­ve­läi­sen ve­ro­tet­ta­va tulo oli kes­ki­mää­rin 18 000 euroa – tutut nimet tu­lo­ti­las­ton kär­jes­sä

07.11.2018 06:00
Kiky aiheutti yllätyksen – verottaja mokasi, myös Pudasjärvi maksaa

Kiky ai­heut­ti yl­lä­tyk­sen – ve­rot­ta­ja mokasi, myös Pu­das­jär­vi maksaa

02.11.2018 13:00
Pudasjärven vuoden 2018 veroäyrit päätöksenteossa – kiinteistöveroprosentti nousemassa

Pu­das­jär­ven vuoden 2018 ve­ro­äy­rit pää­tök­sen­teos­sa – kiin­teis­tö­ve­ro­pro­sent­ti nou­se­mas­sa

26.10.2017 08:00
Ennakkopäätöstä odotellessa – palvelukoti Hirsikartano on vajaakäytöllä veroteknisistä syistä

En­nak­ko­pää­tös­tä odo­tel­les­sa – pal­ve­lu­ko­ti Hir­si­kar­ta­no on va­jaa­käy­töl­lä ve­ro­tek­ni­sis­tä syistä

11.10.2017 06:00
Valtuusto vahvisti veroprosentit – muutoksia kiinteistöveroon

Val­tuus­to vah­vis­ti ve­ro­pro­sen­tit – muu­tok­sia kiin­teis­tö­ve­roon

10.11.2016 12:15
Heillä on millä mällätä vaan niin on verojakin – Pudasjärven kovatuloisimmat maksavat reilusti veroa

Heillä on millä mällätä vaan niin on ve­ro­ja­kin – Pu­das­jär­ven ko­va­tu­loi­sim­mat mak­sa­vat rei­lus­ti veroa

03.11.2016 15:00
Kiinteistöveroihin tulossa kiristyksiä – ainakin vapaa-ajan asuntojen kiinteistövero nousee

Kiin­teis­tö­ve­roi­hin tulossa ki­ris­tyk­siä – ainakin va­paa-ajan asun­to­jen kiin­teis­tö­ve­ro nousee

13.10.2016 11:30
Pudasjärven verotulot kasvoivat, valtionosuuksissa vain pientä miinusta

Pu­das­jär­ven ve­ro­tu­lot kas­voi­vat, val­tion­osuuk­sis­sa vain pientä mii­nus­ta

25.06.2016 12:00